Vilse på fredens hav

Publicerad 12 januari, 2018
ISBN: 978-91-7703-134-5
5 sidor

Diskussionen om huruvida Sverige ska skriva på avtalet om ett globalt kärnvapenförbud, The Nuclear Ban Treaty (NBT), har blottat en djup spricka i den svenska regeringen. På den ena sidan står försvarsminister Peter Hultqvist, som menar att Sveriges försvarssamarbeten inte under några omständigheter får äventyras. På den andra står utrikesminister Margot Wallström, som vill att Sverige undertecknar avtalet, någonting som flera Natoländer och USA menar skulle försvåra Sveriges försvarssamarbeten.

I ljuset av turerna kring avtalet om ett globalt kärnvapenförbud har Margot Wallström gjort en rad säkerhetspolitiska utspel som är felaktiga eller går tvärs emot regeringens förda säkerhetspolitik. Detta skapar en osäkerhet kring var Sverige står säkerhetspolitik, vilket i sig utgör en fara för vår säkerhet. Denna briefing analyserar ett antal av utrikesministerns senaste uttalanden och utspel, samt söker förklara varför de är felaktiga eller problematiska.