Ann Linde måste förstå det ryska narrativet

Utrikesminister Ann Linde har ett antal utmaningar framför sig när Sverige axlar ordförandeskapet i OSSE. Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för den europeiska säkerhetsordningen, skriver riksdagsledamot Maria Nilsson (L) i Säkerhetsrådet, inför Ann Lindes besök i Moskva.

”Det räcker inte med att fördöma ryska positioner. Ann Linde måste förstå de ryska bevekelsegrunderna och det ryska narrativet för att dessa skall kunna bemötas”, skriver Maria Nilsson (L). Foto: OSCE/Utrikesdepartementet.

På tisdag besöker utrikesminister Ann Linde Moskva för att bland annat träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Ann Linde besöker Moskva i rollen som ordförande i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) under 2021. Det är ett roterande ordförandeskap och Sverige axlar ordförandeskapet under en utmanande och omvälvande tid för OSSE och Europa.

I söder är vapenvilan bräcklig i Nagorno-Karabach. I öster, i Belarus, klamrar sig den illegitima presidenten Lukasjenko fast vid makten med stöd av Moskva och genom alltmer brutala åtgärder. I Ukraina göder Ryssland alltjämt kriget i de östra delarna av landet samtidigt som frågan om det, av Ryssland, ockuperade Krim kommer allt längre ned på dagordningen.

I Ryssland har den främste oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj just återvänt från sjukhusvistelse i Tyskland efter att den ryska säkerhetstjänsten förgiftat honom. Hans arrestering vid hemkomst och den nyligen publicerade videon om Vladimir Putins personliga rikedom fick hundratusentals ryssar att gå ut på gator och torg för att demonstrera sitt missnöje.

Ann Linde har med andra ord ett antal utmaningar framför sig när Sverige axlar ordförandeskapet. Många av dessa utgår från den ryska regimen och behöver adresseras under veckans besök.

Ryssland har det senaste decenniet blivit alltmer kritisk mot OSSE. Det är framför allt principen om mänskliga rättigheter och arbete för demokratisering som är en nagel i ögat för den ryska regimen. Inför det svenska ordförandeskapet konstaterade Alexander Lukaschevich, Rysslands permanenta sändebud till OSSE, i engelskspråkiga versionen av Itar-tass: ”It won’t be easy to work under the Swedish presidency. They have specific gender-calibrated approaches to the agenda in any international formats. Nevertheless, I hope that common goals committed to paper in the OSCE basic documents of the recent years will be in focus”.

Det kommer att vara viktigare än någonsin att Sverige och Ann Linde står upp för den europeiska säkerhetsordningens principer på vilka OSSE vilar. Det inkluderar alla dimensioner av OSSE. Det ryska säkerhetspolitiska ”modus operandi” har under åren efter Sovjetunionens fall varit att initiera konflikter som sedan fryses, men som permanent hindrar länder som exempelvis Georgien och Ukraina att välja sin egen demokratiska och säkerhetspolitiska utveckling.

Ryssland håller på att dela upp Europa i intressesfärer enligt kalla krigets mönster och i och med det hålls OSSE borta från att spela en konstruktiv och fredsskapande roll i en rad konfliktområden. I Nagorno-Karabach är OSSE helt åsidosatta efter att Ryssland och Turkiet har delat upp området mellan sig. Övervakningen av den nya vapenvilan sker symboliskt nog av ryska trupper. I Belarus är det ryska inflytandet avgörande för att Lukasjenko ska klamra sig kvar vid makten och OSSE släpps inte in för att spela en viktig roll.

I Moskva på tisdag behöver Ann Linde verka för att Ryssland påverkar Belarus illegitima president att öppna upp för att OSSE kan agera som en konstruktiv part. Linde behöver verka för att det tas konstruktiva steg mot målet om ett enat Ukraina utan rysk iblandning. Linde behöver också med kraft uppmana Ryssland att upphöra med repressiva åtgärder mot fredliga demonstranter.

Ryssland är mästare på politiskt förhandlingsspel. Grundpositionen är att förhala, ifrågasätta och obstruera. Sverige och Ann Linde kommer att behöva lära sig att bemästra detta under kommande år.  Det räcker inte med att fördöma ryska positioner. Ann Linde måste förstå de ryska bevekelsegrunderna och det ryska narrativet för att dessa skall kunna bemötas. Först i och med detta skapas förutsättningar för att stärka den europeiska säkerhetsordningen i alla dimensioner – vilket är OSSE:s viktigaste uppgift.

Maria Nilsson (L)

Riksdagsledamot