Ännu ett steg mot Hongkongs totala ofrihet

Mediemagnaten och demokratikämpen Jimmy Lai har gripits i Hongkong. Detta är ett hårt slag mot yttrande- och tryckfriheten i regionen i regionen. Nu är frågan vad Fastlandskinas nästa steg är.

Jimmy Lai greps igår av kinesiska myndigheter. Foto: South China Morning Post

Gripandet av mediemagnaten Jimmy Lai, ägaren till två av Hongkongs mest profilerade tidningar och ända sedan massakern på Himmelska Fridens torg en av de mest uppmärksammade förkämparna för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina, är ännu ett steg på vägen mot förtryckets fullbordan. Hur stort steget är återstår att se. Så mycket står dock klart att Hongkongs chefsminister Carrie Lams utfästelse att yttrandefriheten skulle bevaras, trots den senaste tidens allt hårdare tag mot demokratirörelsen, inte är mer värda än hennes tidigare löften.

Jimmy Lai, som utvandrade från Fastlandskina som ung och har arbetat sig upp från små omständigheter har utmanat regimen i Peking och kommunistpartiets maktmonopol och varit gripen förut. Han är sinnebilden för en framgångsrik kinesisk entreprenör, orädd och provokativ. Arresteringen av honom och hans söner ses i Hongkong som signalen om att tryckfriheten nu har upphört att existera.

Jimmy Lai anklagas för att ha konspirerat med utländska makter mot Kina, och även om åtalspunkterna inte är närmare specificerade kan man utgå ifrån att hans öppna brev till Trump på en av hans förstasidor med vädjan om hjälp till demokratirörelsen och han frekventa resor till Washington för att mobilisera stöd kommer att hållas emot honom. Just den här anklagelsen är särskilt allvarlig, eftersom det har tillhört den kinesiska propagandans kärnverksamhet i decennier att hänvisa till den ”förnedringens epok” då Kina var en lekboll för kolonialmakternas maktspel. Generation efter generation har lärt sig att repetera den historien, så det här är en strid som regimen nog gärna tar också inför den inhemska opinionen.

Jimmy Lai har dessutom försökt att mobilisera Taiwan för demokratirörelsens sak vilket Peking helt säkert betraktar som ett försök att destabilisera Kina. Vad som blir nästa steg i processen är ännu inte möjligt att förutse. Kommer Jimmy Lai och hans anhängare att utlämnas till Fastlandskina, vilket alltså kan ske enligt den nya utlämningslagen eller kommer rättegången att hållas i Hongkong? Det blir en av temperaturmätarna på hur hårt den kinesiska ledningen är beredd att gå fram. 

Oavsett takten är det ändå alldeles klart att utvecklingen i Kina fortsätter att gå i fel riktning. Vår tid har gått från att vara en epok med ökad frihet i världen och större öppenhet till en era då dessa värden utmanas och trängs allt hårdare. Vi lever i vad som rätteligen bör ses som en reaktionens nya tidevarv.   

Olof Ehrenkrona

Tillförordnad redaktör