Avtalet om kärnvapenförbudet skadar svensk säkerhet

Kärnvapenförbudskonventionen skadar svensk säkerhet och är kontraproduktiv när det gäller nedrustningen. Det skriver riksdagsledamöterna Aron Emilsson (SD) och Per Söderlund (SD) som är utrikes- respektive försvarspolitiska talespersoner för Sverigedemokraterna med anledning av krav från 100 socialdemokrater. 

Aron Emilsson (SD) och Per Söderlund (SD).

100 socialdemokratiska företrädare skrev ett upprop i Aftonbladet inför Socialdemokraternas partikongress att de vill att Sverige skriver under kärnvapenförbudskonventionen (TPNW). Bland undertecknarna finns flera tidigare ministrar och profilerade diplomater. Argumenten som anförs från undertecknarna för att Sverige ska skriva under konventionen utgår mestadels från att Sverige bör följa en socialdemokratisk tradition i utrikespolitiken. Det hänvisas bland annat till tidigare ledande socialdemokrater och att det är av stor vikt att deras arv förs vidare enligt skribenterna. Argumenten i sak som har redovisats för att Sverige ska skriva på kärnvapenförbudskonventionen är däremot få.

Flera av de sakliga argument som framförs är dessutom felaktiga vilket ledande forskare inom området har reagerat på. Bland annat skrivs att kärnvapenarsenalerna har ökat sedan icke-spridningsavtalet (NPT) skrevs på för 50 år sedan. Detta är helt felaktigt eftersom det 1970 när avtalet skrevs på fanns cirka 38 000 kärnvapen i världen medan det idag finns cirka 13 000 kärnvapen. Det är alltså en minskning med nästan två tredjedelar av antalet kärnvapen. Påståendet att USA under Bidens ledarskap ska se över sitt kärnvapeninnehav är också falskt. Debatten i USA handlar inte om landets kärnvapeninnehav utan bland annat om att ersätta befintliga kärnvapensystem med nya mer moderna och effektiva.

Det är också talande hur de 100 socialdemokratiska företrädarna helt förbigår den omfattande utredning som ambassadör Lars-Erik Lundin genomförde 2019 på regeringens uppdrag. I utredningen som är på över 200 sidor är Lundin mycket kritisk till kärnvapenförbudskonventionen och menar att ”I flera viktiga avseenden går konventionen inte i den riktning som Sverige verkat för under lång tid.” och ”Tillträde till konventionen kan minska utrymmet för en statspart att verka för framsteg på nedrustningsområdet.”. Vad gällande Sveriges viktiga säkerhetspolitiska samarbeten konstateras att ”Konsekvenserna för dessa samarbeten av ett tillträde kan förutses bli mycket negativa.”. Inte heller i dessa avseenden har alltså de 100 socialdemokraterna rätt om att konventionen skulle ”främja svensk säkerhet” som de skriver. Förutom Lundins utredning har också i princip alla Sveriges expertmyndigheter på området såsom exempelvis Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Utrikespolitiska institutet m.fl. varit mycket kritiska till kärnvapenförbudskonventionen i de svar som de lämnat.

Tvärtom måste slutsatsen vara att Sverige inte ska skriva på konventionen då det både är kontraproduktivt för svensk säkerhet och för nedrustning. Det är också därför som våra främsta allierade inte valt att skriva på konventionen. Resultatet av Socialdemokraternas partikongress har tyvärr blivit att målet är att Sverige ska tillträda konventionen. Detta är ett mål som allvarligt kommer skada Sveriges utrikespolitik på flera områden.

Förslaget att skriva på kärnvapenförbudskonventionen är minst lika dåligt som när de rödgröna partierna 2010 föreslog att USA ska dra in samtliga amerikanska militära baser i utlandet, ett förslag de senare fick dra tillbaka. Tyvärr ser stödet nu ut att vara mycket stort i Socialdemokratin för en kontraproduktiv utrikespolitik som ett undertecknande av konventionen innebär, därför är det så viktigt att Sverige snarast får en ny utrikespolitik.

Aron Emilsson (SD)

Utrikespolitisk talesperson

 

Per Söderlund (SD)

Försvarspolitisk talesperson