Det är ett krig som nu har brutit ut i Europa

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark om varför kriget i Ukraina berör hela Europa, även Sverige.

Det är ett krig som nu har brutit ut i Europa. En maktgalen diktator har beslutat att med väpnat våld och brutalt dödande betvinga och krossa ett annat land. Det enda brott detta land har begått är att de gått demokratins och den egna suveränitetens väg. Så talar despotin och diktaturens logik.

För oss i Sverige är det nu viktigt att se att det krig som Ryssland har skapat i Ukraina är ett europeiskt krig som berör oss alla. I grunden ligger Putins hot mot hela Europa: han vill ha en rysk intressesfär som sträcker sig bortom det som en gång var det sovjetiska väldet. Bakom den sfär han kräver ligger inte bara Estland, Lettland och Litauen utan också Sverige, Finland, Norge och Danmark, liksom de fria länderna i Central- och Östeuropa. Det är med våldet som vapen han kräver denna sfär, varför attacken på Ukraina är en attack mot oss alla.

I det krig som nu pågår och i de krav som Putin framför finns inga undantagna, oavsett hur man definierar sin roll. Det finns bara ett skydd och det är ett gemensamt försvar för oss alla som möter detta hot. Det är Nato.

Putin respekterar vare sig internationell rätt, andra länders gränser eller deras integritet, lika lite som andra länders allianslöshet. Att vara allianslösa har inte hjälpt vare sig Ukraina, Belarus eller Georgien. Det som nu är en avgörande faktor för europeisk stabilitet och säkerhet är amerikansk trupp i Europa och den säkerhet som Atlantalliansen innebär.

Atlantalliansen och medlemskapet i Nato är avgörande för de baltiska staternas säkerhet och frihet, liksom för säkerheten i hela vårt närområde. Det gäller också våra grannländer Norge, Danmark, Tyskland och Polen. Det finns ingen stabilitet i ensamhet – ensam är bara mer utsatt än andra. Vår allianslöshet är en löshet i den stabilitet som måste stärkas i hela vår del av världen.

Nu är ingen tid för illusioner. Lika lite som Sverige hade varit säkrare om socialdemokrater och vänsterpartister 2010 hade drivit igenom att vi skulle kräva att all amerikansk trupp i Europa skulle avvecklas, lika lite blir vi i dag säkrare genom illusionen att ensamhet ger säkerhet.

Tillsammans med Finland bör vi nu söka medlemskap i Nato, för vår egen säkerhet mot aggression och hot om väpnat våld och för att vi ska kunna bidra till andras säkerhet som också är en del av vår egen.

Gunnar Hökmark

Ordförande Frivärld