En ny verklighet kräver Nato-medlemskap

Torsdagen den 7 april deltog Frivärlds tillförordnade chef i en debatt på Kulturhuset Stadsteatern om kriget i Ukraina och framtidens försvar. Texten nedan är manuset till hans inledningsanförande. Det talade ordet gäller.

Från vänster til höger: Anders Lindberg (politisk chefredaktör Aftonbladet), Linda Jerneck (ledarskribent Expressen), Emanuel Örtengren (tf chef Frivärld) och Agnes Hellström (ordförande Svenska Freds). Foto: Hanna Olofsson

 

Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022.

Det som har hänt innebär att det storskaliga våldet har återvänt till Europa, att de spelregler som gällde tidigare har rämnat och att flyktingströmmarna nu befinner sig i vårt närområde.

Det är trots allt bara Polen och en bit av Östersjön som skiljer oss åt från kriget i Ukraina.

Det blev väldigt tydligt för mig personligen när jag åkte till Polen i början av mars för att hämta ett 70-tal ukrainska flyktingar till Sverige. 

De flesta var kvinnor och barn mellan 8 och 14 år, och hade fram tills nyligen levt liv som inte var alltför annorlunda från våra.

De bodde kanske i förorter till en större stad, jobbade och gick i skolan.

In i det sista hoppades de att de inte skulle behöva lämna Ukraina, och i stort sett alla jag talade med vill hem så fort kriget är över. 

Men det är inte över än, och även när det är över så kommer vi och jag menar verkligen vi, alla européer – att behöva leva med krigets konsekvenser.

Förra veckan var jag i Finland, och där ser debatten om kriget i Ukraina rätt annorlunda ut jämfört med i Sverige.

Den är mer reflekterande, mer prövande, mer allvarstyngd.

För Finland, liksom för våra baltiska grannländer, handlar frågan om Nato-medlemskap inte om ideologi eller identitet.

För dem är det nu ett rent praktiskt svar på frågan om hur Finland – som delar en 1300 kilometer lång gräns med Ryssland – ska värna sin självständighet, sin suveränitet och sin demokrati.

Och på den frågan tycks det inte finnas, som vi sett i nyheterna idag, något bättre svar för Finland än Nato-medlemskap.

De jag talade med i Helsingfors – politiker, forskare, journalister – betonade att Sveriges beslut är vårt eget, men också att det bästa för både dem och oss vore att vara del av samma försvarsallians.

Det talas ofta om att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Nåväl, det kan man diskutera, men det är oavsett ett påstående i dåtid. Vi kan inte längre peka på andra världskriget när vi nu har ett nytt, annat krig i Europa att förhålla oss till.

För det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Det är dags att fatta politiska beslut som speglar den nya verkligheten.

Emanuel Örtengren

Tillförordnad chef Frivärld