En stilla jordfästning av analysgruppen

Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren.

Det är dags att kalla in försvarsberedningen.

Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in försvarsberedningen”. I realiteten handlar det bara om att hitta ett snabbt och praktiskt sätt att delge deltagarna i analysgruppen sekretessbelagd information. För det krävs ett mötesformat som medger åläggande av tystnadsplikt.

Så försvarsberedning innebär inget omtag. Egentligen bara en fortsättning på analysgruppen, när det nu ska övergå till politiska förhandlingar om innehållet i en kommande försvarsproposition. Det blir inga nya rapporter, utan bara ett samråd mellan regering och de partier som anser sig kunna stå bakom slutresultatet.

Analysgruppen har nu fått en stilla jordfästning genom att dess rapport blivit inregistrerad och offentlig. Då kan man undra om det gav något? Jag tycker det. Rapporten är egentligen bara en sammanställning över de svar som Försvarsmakten gett kring ekonomin, men det har också lett till en djupare förståelse av var vi står.

Det är nu politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren.

Genom hänvändelse till registratorn på Försvarsdepartementet kan nu envar, mot en mindre avgift, ta del av rapporten och samtliga underlag som Försvarsmakten levererat in. Öppenheten tjänar oss väl.

ALLAN WIDMAN är försvarspolitisk talesperson (L).