EU måste stå upp för Hongkong

Kinas grepp om Hongkong hårdnar. Valet till den lagstiftande församlingen som skulle ha hållits idag har skjutits upp och flera prodemokratiska kandidater har redan förbjudits från att delta. Hongkongs självstyrande ställning försvagas nu allt mer samtidigt som förtrycket ökar. Sverige och EU måste agera innan det är för sent, skriver Hans Wallmark (M).

Protester i Hongkong under 2019. Foto: Wikimedia

I en process helt utan öppenhet och transparens beslutade den kinesiska folkkongressens ständiga utskott att införa en ny säkerhetslag för Hongkong. Befolkningen i Hongkong tilläts inte delta i beslutet. Det är ett tydligt avsteg från principen om ”ett land, två system” som stipulerar Hongkongs rätt till en hög grad av självstyre.

Det är nu uppenbart att Peking inte respekterar ingångna avtal. Hongkongbor riskerar upp till livstids fängelse för – vad de kinesiska ledarna definierar som – omstörtande verksamhet och separatism. Flera ledande företrädare för demokratirörelsen har meddelat att de lämnar sina organisationer. De diskvalificeras nu också från att delta i politiska processer.

De medborgerliga fri- och rättigheterna i Hongkong monteras nu ner av det kommunistiska Kina. Framstående tidningsutgivare såväl som unga demokratiaktivister har arresterats sedan säkerhetslagen infördes. Rapporter om hur kinesisk kustbevakning gripit en demokratiaktivist som försökt fly med motorbåt till Taiwan för tankarna till det forna sovjetiska förtrycket på andra sidan Östersjön. 

Kina är en statskapitalistisk och kommunistisk stat som återkommande bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätten. Varje år toppar Kina Amnestys lista över flest avrättningar, och hela världen vet nu att miljoner muslimska uigurer har internerats i Xinjiang-provinsen. I år är det fem år sedan den svenske förläggaren Gui Minhai kidnappades av den kinesiska staten.

Moderaterna har länge drivit på för att Sverige och hela EU ska agera mot Kinas övergrepp. Nu ställs frågan återigen på sin spets. Runt om i världen aktualiseras frågor om förhållningssättet till Peking.

Ett mer kraftfullt EU-agerande förutsätter att det finns medlemsstater som strategiskt och aktivt driver på. Moderaterna har sedan tidigare drivit på regeringen för en tydligare linje i EU-kretsen. Den fria världen måste stå upp för våra värderingar och normer – inklusive rätten att ha kontakt med likasinnade i Hongkong såväl som i Taiwan. 

Ett bättre koordinerat förhållningssätt mellan EU och länder såsom Australien, Kanada och USA gentemot Peking är i sammanhanget helt avgörande.

Flera länder har under de senaste månaderna gått före. Storbritannien genom snabbspår till brittiskt medborgarskap för Hongkongbor och USA genom sanktioner mot kinesiska individer, företag och banker som eroderar Hongkongs självstyre. Det är betydelsefullt att en EU-mekanism för tydliga åtgärder mot människorättskränkningar också kommer på plats.

Nu krävs att den fria världen håller ihop och tydligt markerar mot Pekings ensidiga agerande, avsteg från ingångna avtal och brott mot folkrätten. 

Det som sker i Hongkong riskerar att sprida sig. Den fria världen står inför ett vägskäl: tiden att agera mot Kinas växande maktambitioner är här. Ytterst handlar det om sju miljoner Hongkongbors framtid.

Hans Wallmark

Utrikespolitisk talesperson (M)