Försvarsmakten missar totalförsvaret

Just nu pågår en profileringskampanj för Försvarsmakten på temat vad som är värt att försvara. Men det är saker som Försvarsmakten inte kan försvara eftersom de friheter som anges kan avskaffas av Sveriges riksdag konstaterar Thomas Simonsson som efterlyser att samberoendet mellan olika aktörer i totalförsvaret måste framgå bättre. 

Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens pågående kommunikationskampanj missar helt och hållet att Sverige försvaras genom ett totalt försvar för våra grundläggande värden. Det militära maktmedlet har sina klara begränsningar. I en kommunikation om vårt försvar behöver samberoendet mellan aktörerna i samhället framgå. Här nedan vill jag ge ett par exempel.

Försvarsmakten har liten förmåga att försvara medborgarnas rätt att ta del av information utan censur. Censuren i sig skulle i det fall den uppstod påföras av Försvarsmaktens uppdragsgivare, den svenska regeringen och riksdagen genom dess underlydande myndigheter. Det är motsvarigheten till detta vi ser ibland annat Ryssland och Ungern. Med vilka förband ska Försvarsmakten skydda oss mot det?

Försvarsmakten menar att föreningsfriheten, demonstrationsfriheten och religionsfriheten är värd att försvara. Jag håller med. Dock är detta något som sker inom landet och därmed många andra aktörers ansvarsområde. Om det kommer någon extern angripare som hotar begränsa dessa friheter så behöver vi Försvarsmaktens skydd. Men återigen idag, när demokratier bryts ner genom beslut fattade i de parlamentariska församlingarna har Försvarsmakten liten förmåga att skydda oss. 

Försvarsmakten menar att vi alla ska ha rätt att yttra våra åsikter i sociala medier. Jag håller med. Men vi ser samtidigt hur de sociala medierna bidrar till att polemisera samhället och samhällsdebatten. Sociala medier i sig är inte nödvändigtvis av godo. Det är en av de främsta påverkansarenorna för dem som vill bryta ner det demokratiska samhället. Det finns en myriad av bakgrunder till att illvilliga aktörer lyckas med att skapa sociala stormar via sociala medier, inte minst sociala problem och otrygga människor. Med vilka förband ska Försvarsmakten försvara oss mot detta?

Friheten att välja vilka vi vill vara, vilka vi älskar och hur vi vill klä oss. Jag håller med om att denna frihet är ytterst viktigt. Men återigen, hur ska Försvarsmakten användas för att försvara dessa friheter. Försvarsmakten gör sig själv en otjänst genom att påstå att det är det militära maktmedlet som skyddar allt detta. Medborgarna missar genom detta hela förståelsen av vad ett totalt försvar av våra grundläggande värden innebär. 

Det militära maktmedlet är en viktig ingrediens i detta skydd men det utgör inte hela skyddet. Det är både ett felaktigt och direkt skadligt sätt att kommunicera om vi vill stärka skyddet för Sverige och vårt demokratiska samhälle.

De aktörer som angriper oss använder mycket mer sofistikerade metoder än bara det militära. Vi behöver lära oss och förstå både hotmiljön och totalförsvarets totala samlade skyddseffekt. All kommunikation för vårt försvar behöver utgå från hela samhällets potential och ansvar.

Och där ingår även du.

Thomas Simonsson

Officer och statsvetare