Glest med försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

Det är en försiktig och trevande comeback på politikerveckan med ett blygsamt antal evenemang som berör försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen konstaterar Säkerhetsrådets redaktör Patrik Oksanen.

Regnig taldag från 2019. Foto: Region Gotland/Petra Jonsson

På söndag var det tänkt att det skulle vara dags för Sverige att rikta sina blickar mot Gotland, men riktigt så blir det inte när Almedalen gör comeback efter att ha fått helt ställa in under fjolåret.

Regeringskrisen, istället för ett sista politiskt ryck innan semestern, gör att det är i Stockholm det politiska syret finns och inte på Gotland. Dessutom är comebacken kortad och digitaliserad. Det blir fyra dagar då partierna får tränga ihop sig två och två per dag. Först ut är det Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, sedan följer L&SD, C&MP för att på onsdag avslutas med S&M.

Att det är en långsam återstart märks också i antalet evenemang. Valåret 2018 genomfördes över 4300 programpunkter och besöksantalet på partiledartalen var 18000. I år handlar det om strax över 700 programpunkter. Av dessa finns bara 15, eller 2 procent, sorterade i kategorin ”Försvar och säkerhet”. En på sitt sätt sorglig men ändå realistisk spegling av det generella intresset för vår tids ödestyngda frågeställningar.

De aktörer som gör mest under den här programrubrikerna är Försvarets Materielverk (3 evenemang) Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland (2), och RISE, statliga forskningsinstitutet ”Research Institutes of Sweden” (2).  Den mest fullspäckade dagen är den 5:e juli då det går att följa fem evenemang (även om det under en period innebär ”split vision” genom att följa två samtidigt.

Här är Säkerhetsrådets tips för Almedalen 2021!

5/7 10-11 ”Totalförsvaret – från ord till handling – vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot”  är det enda ”klassiska” försvarsseminariet under veckan. Samarrangemang AFF, KKrVA och Försvarsutbildarna där den civila delen av totalförsvaret lyfts. Deltagare: Alexandra Anstrell (M), försvarsutskottet, Hanna Gunnarsson (V), försvarsutskottet, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro, Björn Körlof, KKrVA, och överste Johan René, KKrVA.

Tyvärr krockar det i programmet med annat evenemang på liknande tema…

5/7 10-1045 ”Hur klarar sig Sverige om säkerheten hotas” som arrangeras av Sparbankernas riksförbund. Medverkar gör Gunnar Karlson, fd chef MUST, Hans Wallmark (M), utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson, Klas Lindström, vd 4C Strategies, Åke Holmgren, MSB, och Göran Hedman, ordförande Sparbankernas riksförbund.

Almedalen brukar ha minst ett rejält Rysslandsseminarium. Det blir av i år också.

5/7 11-12 ”Relationerna mellan EU och Ryssland – hur påverkar det Sverige?” som arrangeras av UI och Utrikespolitiska förbundet. Deltagare är Carolina Vendil Pallin, forskningsledare FOI, Björn Fägersten, programchef UI, Martin Kragh, biträdande chef SCEEUS/UI och Fredrik Löjdquist, chef för SCEEUS/UI.

Försvarets materielverks tre evenemang är fördjupande halvtimmar om hur myndigheten jobbar.

5/7 14:30-15:00 ”Att beställa något som inte finns – hur driva ett utvecklingsprojekt inom ubåtsområdet”

6/7 14:30-15:00 ”Att köpa in det alla vill ha – om upphandling under coronapandemin”

7/7 14:30-15:00 ”Hur skapas en flexibel och kostnadseffektiv upphandling genom ett dynamiskt inköpssystem?”

Hanaholmen bjuder på två Sverige-finländska seminarier kring det allt djupare och viktigare samarbetet.

4/7 10-11 ”När krisen kommer – fördjupat samarbete i civil krisberedskap mellan Sverige och Finland” med ambassadörerna Anders Ljunggren och Peter Stenlund diskuteras hur Sverige och Finland tillsammans fördjupar det civila samarbetet.

7/7 13-14 ”Fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland i en ny geopolitisk omgivning”tas samarbetet upp i det större geopolitiska perspektivet, med ambassadör Anders Ljunggren, Finlands förra försvarsminister Stefan Wallin, Sveriges förra försvarsminister Karin Enström, Manu Tuominen, finländsk brigadgeneral, Magnus Petersson, Stockholms universitet och Hanna Smith, forskningsdirektör, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

RISE fokuserar på näringslivet i skärningspunkten civilt försvar och säkerhet.

6/7 10-10:30 ”Hur kan näringslivet bidra till försörjningsberedskap och krishantering?” samtal om erfarenheter från pandemin.

7/7 10-10:30 ”Hur kan vi cybersäkra den digitala transformationen av näringsliv och offentlig sektor?” 

Till sist vill Säkerhetsrådet slå ett slag för en het stol som kanske är det viktigaste evenemanget för de omkring 100 000 svenskar som har gjort utlandsinsats för freden.

5/7 12-12:30 ”Veteranpolitik för Sverige – mål och prioriteringar” där Annika Nordgren Christensen grillar försvarsminister Peter Hultqvist (S) och veteranförbundets ordförande, tidigare ÖB:n, Sverker Gustafsson.

Patrik Oksanen
redaktör Säkerhetsrådet