Hökmark: Ge inte MP och V inflytande över Ukrainapolitiken

Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld och tidigare Europaparlamentariker för Moderaterna, skriver om att stödet till Ukraina kommer att försvagas om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande över politiken efter valet. 

Det var med mycket stor tvekan som Socialdemokraterna ville ge stöd till Ukraina. Först ansåg man att det var förbjudet, vilket var ett fel som både statsminister och utrikesminister gjorde sig skyldiga till. Därefter stred det mot praxis vilket även det var fel eftersom det var just så vi en gång gjorde med Finland i en liknande situation. Till slut blev det att militärt stöd, som sedan i små steg har fyllts på med vidare stöd. Fortfarande med viss eftersläpning i förhållande till de behov som finns och i förhållande till våra grannländer. När Sverige borde gå i täten är vi istället försiktiga följeslagare. 

Det ska sägas att regeringen sedan den inledande tvekan har bidragit med mer av materiell, men ständigt med försiktighet och i underkant. Det helt uppenbara att Sverige borde bidra med artillerisystemet Archer, som vi har i ett antal som vi inte ens använder, har regeringen skjutit på trots att Ukraina vill och behöver detta stöd. Ukrainas försvar mot Rysslands krig är ett försvar för hela Europa mot den ryska aggression som ytterst riktar sig mot oss alla. 

Under det svenska ordförandeskapet kommer dessa frågor ställas på sin spets. Det kommer bli viktigt att hela EU bidrar till det försvar som ytterst kan besegra ryska trupper i Ukraina. Då måste vi kunna agera med ledarskap i dessa frågor och vara ett föredöme samtliga medlemsstater. Vi kommer som ordförandeland inte kunna kräva av andra det som vi själva tvekar om eller säger nej till.  Frågan är då hur en svensk regering ser ut. Vänsterpartiet var direkt emot militärt stöd till Ukraina. I det vänsterpartistiska programmet som publicerats så sent som 2018 nämns Ryssland överhuvudtaget inte som ett hot mot Europa, trots invasionen av Georgien 2008 och Krim 2014. Istället är det USA, Nato och EU som anses hota Europas stabilitet och säkerhet. 

Om Socialdemokraterna får bilda regering tillsammans med V och MP kommer vi få en regering där socialdemokraternas tveksamhet förenas med Vänsterpartiets och Miljöpartiets motstånd. Det kommer att påverka Sveriges roll i Europa och vår förmåga att som ordförandeland verka för ett starkt och uthålligt stöd europeiskt stöd till Ukraina. Europas stöd till Ukraina handlar om att Ryssland måste besegras där för att på det viset inte bara värna Ukraina utan också Europas gränser. Det handlar om Europas frihet mot den krigföring som Ryssland ägnar sig åt mot oss alla. Det är svårt att se någon viktigare uppgift för dem som vill värna den liberala demokratins värden.

Sverige får inte vara ett tveksamt ordförandeland. Vi ska vara ett ledande land för att värna Europas säkerhet där den just nu försvaras i Ukraina.  Det går inte att göra med V och MP i en regering.

Gunnar Hökmark

Ordförande Frivärld.