I Ryssland går Fru Justitia i Putins ledband

Kaa Eneberg, om ännu en ny vändning i fallet med den av politiska skäl åtalade forskaren Jurij Dmitriev.

Röda torget i Moskva.

Den ryskkarelske människorättsaktivisten Jurij Dmitrievs mångåriga kamp mot det ryska rättsväsendet har drabbats av ett nytt nederlag. Rättsprocessen som äntligen efter många år och uppskov, skulle ha inletts i maj skjuts nu på en osäker framtid. Den officiella orsaken är coronaviruset som nu slagit till även mot rättsväsendet i Karelen.

Redan tärd i sin isolering innebär det en ny svår prövning för historikern som anklagas för sexuell kränkning av sin nu 13-åriga adoptivdotter.

Inte ens de två karelska lokalhistoriker vid universitet i Petrozavodsk som givit sig in i debatten har uttalat stöd för denna anklagelse. De har riktat in sig på att återupprätta den sovjetiska historietolkningen. De menar att Dmitriev som historiker misstagit sig på  de massgravar i Karelen som han avslöjat. De över 10 000 döda som hittats är enligt dem inte offer för Stalintidens Gulagterror utan huvudsakligen ryska soldater som fallit offer för den finska krigföringen i Karelen under andra världskriget.

Mycket tyder på att förhållandena för Jurij Dmitriev i centralfängelset i huvudstaden Petrozavodsk är plågsamma även om detaljerna inte avslöjats. En offentlig handling visar dock att han nyligen ansökt om förflyttning inom fängelset med hänvisning till svåra omständigheter. Om det gällt klassisk rysk fångterror framgår inte.

Under sina snart tre år i fångenskap har han fått träffa få personer. Hårda villkor gällde också under de två år han först hölls häktad. Då gällde det samma anklagelser, men Dmitriev friades helt.

Inför den stundande rättegången som alltså dröjer, har domaren i tingsrätten bytts ut.

Adoptivdottern Natalja har placerats hos en påstådd mormor som lämnade över henne till ett barnhem två år gammal. Flickan har inte sett Dmitriev eller någon annan i familjen sedan hon brutalt fördes bort från skolan.

Dottern Jekaterina Klodt från hans första äktenskap har stått vid hans sida under hela den smärtsamma processen. Nu tillåts hon inte längre ens besöka sin far eftersom hon skall kallas som vittne i den kommande rättegången, när den nu kan bli av efter alla otaliga uppskov.

Hans advokat Viktor Anufriev från St Petersburg har besökt Dmitriev ett 90-tal gånger. Anufriev är en respekterad  jurist som också åtagit sig att försvara Dmitrievs vän, den tidigare  museichefen Sergej Koltyrev. Denne dog nyligen på sjukhus i staden Medvesjegorsk, centrum för Stalins stora kanalbygge. Koltyrev hade just dömts till nio års fängelse för sexuellt ofredande av en minderårig.

Rättsprocessen mot Jurij Dmitriev har länge varit en angelägenhet för flera internationella organisationer och framträdande historiker. Hans arbete allt sedan 1990-talet med att avslöja massgravar från Stalintiden har länge misshagat myndigheterna.

I Finlands togs de karelska historieprofessorernas kritik mot Dmitrievs kartläggning först inte på allvar. En viss indignation över de påstådda krigsbrotten kunde dock spåras. Åtskilliga avhandlingar i Finland har handlat om krigen mot Sovjetunionen – sammandrabbningarna och slagen har utretts noggrant.

KAA ENEBERG är författare och journalist.