Intrycket är att implosion hotar analysgruppen

Allan Widman, om att Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt medan den relativt samlade politiken vill ha leverans med betoning på markstridskrafter.

ÖB anser sig inte ha fått direktiv om att räkna på försvarsberedningens förslag. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Analysgruppen står och hackar. Intrycket från dagens möte är att implosion hotar. Försvarsmakten är tydlig med att man inte räknat på vad försvarsberedningens förslag kostar och inte anser sig heller fått det uppdraget av regeringen. Försvarsministern läser upprepade gånger högt ur det av regeringen beslutade, skriftliga direktivet till myndigheten. Redan i de första meningarna står det att försvarsberedningens förslag ska analyseras såvitt avser ekonomi och genomförbarhet.

Samtidigt ska sägas att direktivet inte är något under av tydlighet. Måhända har myndigheten sökt vägledning underhands, men inte fått den när det gäller att uttolka regeringens tankar.

Och tidspressen var onekligen stor.

I vilken omfattning som budgetförstärkningarna 2019-2021 redan intecknats och bundits upp genom avtal med extern part hann vi aldrig fram till. Min bedömning är att detta blir ett maratonlopp. Formell dead-line är inte förrän någonstans i augusti.

Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt. Den relativt samlade politiken vill ha leverans, med betoning på markstridskrafter. Försvarsministern försöker navigera däremellan.

ALLAN WIDMAN är försvarspolitisk talesperson (L).

Läs tidigare inlägg inifrån Peter Hultqvists Analysgrupp:

Hur har ÖB räknat egentligen.

Blir det ett markstridskrafternas försvarsbeslut?