Jurij Dmitriev döms oväntat till 13 års fängelse

Karelens högsta domstol dömde på tisdagen oväntat historikern Jurij Dmitriev till 13 års fängelse för påstådda övergrepp på sin 13-åriga adoptivdotter.

Jurij Dmitriev. Foto: Victoria Ivleva/International Memorial

Domen tillkännagavs helt överraskande efter ett kort sammanträde. Beskedet kom som en chock för alla de grupper som i flera år engagerat sig för Dmitriev, förutom historiker även den lokala ordföranden för människorättsorganisationen Memorial.

Det var allmänt väntat att Dmitriev skulle frisläppas under hösten eftersom han avtjänat största delen av straffet på 3,5 som utfärdats av den lägre instansen – ”tingsrätten”.

Så sent som i måndags uppvaktade 250 intellektuella – författare, präster, lärare, historiker – ordföranden i Karelens högsta domstol med en vädjan om att överföra fallet till en lämplig domstol i grannrepublikerna.

Den 64-årige historikern var inte närvarande vid tisdagens session utan följde med via dator, med hänvisning till coronasmittan. På grund av dålig tekniköverföring, eller felaktig utrustning, hade Dmitriev stora svårigheter att följa med. Han hörde helt enkelt inte de olika inläggen.

Hans advokat var inte heller närvarande utan befann sig i Moskva där han satts i karantän också med hänvisning till smittan. En vädjan till domstolen att ytterligare skjuta upp målet nonchalerades, varpå en ung oerfaren jurist fick ett par dagar på sig att sätta sig in i det komplicerade fallet.

Det överraskande beskedet väckte snabbt hårda reaktioner. ”Mordet på sanningen” skrev en skribent.

Den ansedde historikern Anatolij Razumov, som stött Dmitriev under alla de 3,5 år han hållits fängslad greps av polis för att han visat upp ett plakat till stöd för sin vän. Flera liknande incidenter rapporterades.

Hela åtalet mot Dmitriev om sexövergrepp ses som en dimridå för hans historiska arbete. Sedan 30 år tillbaka har han avslöjat Stalintidens avrättningar av ryska och utländska arbetarpionjärer från ett 50-tal länder. Hundratals s.k. kirunasvenskar mötte sina öden där.

I Karelen med gräns till Finland har han grävt ut främst två stora massgravfält, Sandarmoh och Krasnij Bor. I början av 1990-talet hade han militären till hjälp, senare främst studenter och andra frivilliga. Han har hyllats för sitt arbete och ingår i ett nätverk med stort internationellt stöd.

Men i takt med den växande slutenheten i Ryssland har det lokala stödet för hans arbete minskat. Prästerskapet på Solovetskij-klostret i Norra ishavet med det första Gulag-lägret deltar inte längre i de årliga minneshögtiderna och flera, mest unga, vill lägga den historiska tiden bakom sig.

Ett par professorer vid det lokala universitetet i Karelen agerar aktivt för att förtala hans forskning, bl.a. bland kolleger i Finland som på 1930-talet fick se sina kommunistpionjärer avrättade i tusental.

Parallellt med utgrävningarna har Dmitriev dokumenterat terrorn i tjocka bokverk med faktaredovisningar av människornas öden. 

Övriga åtalspunkter mot Dmitriev, som innehav av vapen, har avfärdats. Det är dock till föga tröst för Dmitriev som nu officiellt, i rysk TV och press utpekas som sexualförbrytare. Åklagarsidans vittnen har inte redovisats utan hänvisas som ”anonyma” utan närmare identifiering.

Om Dmitriev personligen verkligen skulle tillåtas framträda inför högsta domstolen i Karelen på tisdagen var oklart in i det sista. Under den långa väntan på att rättsmaskineriet skulle rulla igång har han hållits mer eller mindre isolerad. Han har tillåtits byta häktescell efter att ha utsatts för hot och trakasserier av medfångar, ett känt fenomen i ryska fängelser. Den snabba spridningen av coronaviruset i gränsregionen har också påverkat. Dmitriev har visat åtminstone förkylningssymtom.

Hans vuxna dotter Katherine Klodt har aktivt agerat för sin far och samlat namnunderskrifter under krav på hans frigivning. Flera hundra framträdande akademiker – lärare, präster, dataexperter, musiker, skådespelare och ” invånare i Petrozavodsk” – hade undertecknat en färsk petition inför den nya rättegången. I den uppmanades ordföranden Anatolij Nakvas att överlåta den rättsliga behandlingen till en domstol i en annan rysk region, underförstått utan samma tunga historiska arv som Karelen.

Dottern Katherine Klodt har inte fått uttala sig med motiveringen att hon inkallats som vittne. Hon har inte heller fått träffa honom, av samma anledning.

Kaa Eneberg

Författare och journalist