Justitiemordet på Jurij Dmitrijev på väg att nå sitt avslut

Rättsprocessen mot Jurij Dmitrijev närmar sig sitt slut konstaterar Kaa Eneberg som följd fallet om hur en obekväm historiker som grävt fram Stalins offer nu tystas. 

Jurij Dmitriev. Foto: Victoria Ivleva/International Memorial

I mellandagarna, närmare bestämt den 27 december, väntas den karelska högsta rättsinstansen meddela sin dom över den 66-årige historikern Jurij Aleksejevitj Dmitrijev. Domen bedöms som slutlig och kan inte överklagas.

Inte ens hans närmaste vågar hoppas på en friande dom. Alternativet är ett långt fängelsestraff, troligen 13 års straffläger som han redan dömts till i en lägre instans.

I över 30 år har Dmitrijev ur massgravar i de karelska gränsskogarna mot Finland grävt fram bevis för Stalintidens massmord på utländska arbetare. Offren var- främst finska, amerikanska men också svenska arbetare de s.k. kirunasvenskarna som på 1930-talet importerades och sattes in för att bygga upp den unga Sovjetstaten..

För det historiska arbetet har Dmitrijev lovordats och belönats av både drabbade familjer och myndigheter. Hans insamling av tiotusentals namn på mördade finns dokumenterad i digra bokvolymer bl.a. i riksarkivet i Stockholm. 

Några år senare från början av 2000-talet vände den politiska vinden och Dmitrijev och historiesällskapet Memorial stämplades för historieförfalskning. Dmitrijevs belackare, ofta anonyma, valde att i Metoo-vågen istället beskylla honom för sextrakasserier mot sitt adoptivbarn 12-åriga Natalja.

Åtalen mot honom som nu hanterats i fem år i tre olika instanser nämner inte hans historiska forskning som länge irriterat det karelska rättsväsendet. Den nämns inte med ett ord i i rättegången som hållits bakom lyckta dörrar och utan åskådare. Hans historiska forskning har över huvudtaget inte nämnts. Istället bygger åtalet på att han skulle ha skändat sitt och hustruns föräldralösa adoptivbarn som de tog emot från ett barnhem i tvåårsåldern. 

För adoptionen fick paret Dmitrijev utstå ingående granskning om lämplighet som bedömdes av olika myndigheter. Barnet var undernärt och vanskött och makarna tvingades till ständigt återkommande redovisningar, bl.a. genom fotografier om hennes hälsotillstånd som stadigt förbättrades. Påståendena om vanvård har avfärdats av olika expertinstanser.

Oräkneliga medborgarorganisationer på olika nivåer, som Internationella Pen, har agerat kraftfullt för att få honom friad från anklagelserna

Hans ärende som hanterats mycket diskret i den delstatliga huvudstaden Petrozavodsk har länge stått i skuggan av uppmärksammade rättsfall som Navalnyj. Dmitrijev har  diskuterats i  många bilaterala internationella kontakter. Ett exempel är utrikesminister Ann Lindes samtal i Moskva och med nordiska och finska kolleger. 

KAA ENEBERG

Journalist och författare.