Låt inte pandemins nästa offer bli beredskapsflygplatserna

Svensk förmåga att hantera kriser och krig behöver beredskapsflygplatser, men pandemin har satt press på många regionala flygplatsers överlevnad. Nu kräver Pål Jonsson (M) och Maria Stockhaus (M) att regeringen kliver in och tar ansvar då försvars- och trafikutskottet gör en gemensam hearing om problemen. 

Foto: Riksdagen & Försvarsmakten

Torsdag 10 juni kallar vi in infrastrukturminister Tomas Eneroth och berörda myndigheter och aktörer till riksdagen för att diskutera behovet av beredskapsflygplatser. Flygplatserna behövs för att flygvapnet ska kunna ha alternativa baser och de är betydelsefulla för att kunna hantera större kriser som skogsbränder. Problemet är att de regionala flygplatserna har svårt att överleva ekonomiskt, särskilt nu under pandemin. Moderaterna vill därför se en översyn som tar ett bredare grepp på vilka flygplatser som ska vara beredskapsflygplatser och hur de ska finansieras.

Moderaterna har som ett första steg valt att lyfta frågan i riksdagen. Försvarsutskottet kommer tillsammans med trafikutskottet att kalla in infrastrukturminister Tomas Eneroth samt berörda myndigheter och aktörer som Försvarsmakten, MSB, Luftfartsverket och Sveriges regionala flygplatser till en hearing.

I december 2020 tog riksdagen ett totalförsvarsbeslut vilket innebär omfattande förstärkningar av både det militära och det civila försvaret. För att kunna lösa såväl stridsuppdrag för det militära försvaret som transporter för både det militära och det civila försvaret i händelse av höjd beredskap eller krig behöver flygvapnet tillgång till alternativa flygplatser. Detta för att kunna sprida flygstridskrafterna och på så sätt minska sårbarheten. 

De regionala flygplatserna spelar även en viktig roll för Sveriges krisberedskap. Vid till exempel större olyckor, skogsbränder eller utsläpp finns det ett behov av att snabbt kunna få nödvändig personal och materiel på plats för att kunna hantera krisen. Under de stora skogsbränderna 2018 användes flygplatserna bland annat för att basera flygplan för brandbekämpning. Samhällsviktiga funktioner som ambulansflyget och Lantmäteriet är också beroende av de regionala flygplatserna.

Det senaste året under coronakrisen har flygplatserna även spelat en viktig roll för att transportera sjukvårdsmateriel, läkemedel och patienter.

Flygpassageratrafiken har kraftigt minskat under den pågående pandemin. Det har lett till stora förluster för de regionala flygplatserna, vilka i de flesta fallen ägs av de kommuner eller regioner där de finns. I dagsläget finns det heller ingen säker prognos kring när flygtrafiken kommer att komma tillbaka till en någorlunda normal nivå. Risken är därför stor att flera av de regionala flygplatserna kan komma att läggas ner. Det skulle kunna få stora negativa effekter på Sveriges totalförsvar och beredskap.

Frågan om beredskapsflygplatserna är komplex och är ytterst kopplad till större frågor som de regionala flygplatsernas förmåga att överleva och flygets framtida utveckling efter pandemin. Den uppdelning som finns idag mellan Swedavias statligt finansierade, mer lönsamma, flygplatser och de kommunalt finansierade regionala flygplatserna innebär en särskild utmaning.

Moderaterna anser att det nu behövs en helhetsöversyn av hur systemet för beredskapsflygplatser ska se ut framöver. Viktiga delar som måste belysas inkluderar hur beredskapen ska anpassas till att även omfatta höjd beredskap och krig och inte bara fredstida krisberedskap, viktiga erfarenheter från coronapandemin, användning av fjärrstyrd flygledning samt behovet av en långsiktig finansieringsmodell. 

I ett allt mer osäkert omvärldsläge behöver Sveriges försvar och krisberedskap prioriteras. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en civil beredskap som kan hantera dagens och framtidens hot och risker. Det kräver en väl utbyggd flyginfrastruktur där de regionala flygplatserna har en viktig roll. Därför agerar Moderaterna nu och kallar in ministern och andra berörda aktörer till riksdagen.

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Maria Stockhaus (M)

Trafikpolitisk talesperson

Redaktionens tillägg: Under pandemin finns Trafikverksavtal med följande flygplatser att upprätthålla temporär beredskap till 30/9 2021:  Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Eskilstuna flygplats, Skövde flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Norrköping-Kungsängens flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats och Kristianstad-Österlens flygplats.