M: Tre löften för svensk försvars- och säkerhetspolitik

Snabbare upprustning, aktivt svenskt Natomedlemskap och mer stöd till Ukraina är moderaternas tre viktigaste punkter i försvars- och säkerhetspolitiken skriver Pål Jonson (M) och Hans Wallmark (M).

Pål Jonson (M och Hans Wallmark (M) tillsammans med HMS Karlstad. Foto: Riksdagen och Försvarsmakten.

Den 11 september är det val i Sverige. Resultatet av det valet kommer att avgöra vilken försvars- och säkerhetspolitik Sverige kommer att ha under fyra formativa år med ett växande försvar, ett svenskt Natointräde och krig i Ukraina. Moderaternas sida i politiken är enad kring en snabbupprustning försvaret, en aktiv agenda för Sveriges Natomedlemskap samt en höjd ambition för stödet till Ukraina. Socialdemokraternas regeringsalternativ är å sin sida djupt splittrat på alla dessa punkter.

Det ryska kriget mot Ukraina och de hot som Ryssland har riktat mot länder som Sverige och Finland gör att vi nu har ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Då måste försvar och säkerhet vara prioriterade områden och väljarna måste veta vad man tar ställning till i det kommande valet. Sverige ska ha ett starkt försvar som kan möta hotet från Ryssland och som bidrar till Europas gemensamma säkerhet som medlem av Nato. 

Moderaterna vill peka på tre centrala frågor där politiken måste leverera de kommande åren och där vi moderater är beredda att ta de nödvändiga besluten och skjuta till de resurser som krävs.

  • Snabbupprustning av det svenska försvaret

Moderaterna vill att försvarsanslaget ska höjas från dagens cirka 1,4 procent av BNP till 2 procent av BNP redan år 2025. Det kommer att möjliggöra en omfattande och snabb upprustning där alla försvarsgrenar stärks och där det även finns utrymme att anställa mer personal och att öva mer. Försvaret bör anskaffa nya förmågor som raketartilleri, drönare och kryssningsrobotar. Befintliga förmågor som ytstridsfartyg, luftvärn och stridsvagnar ska uppgraderas och utökas. Resurser till det civila försvaret och cyberförsvaret kommer också att behöva prioriteras.

  • Ett aktivt svenskt Natomedlemskap

Den första prioriteringen måste vara att framgångsrikt föra den svenska ansökan till Nato i hamn. Parallellt med det ska vi ta fram en tydlig svensk agenda för det framtida Natomedlemskapet. Sverige bör främst fokusera på att bidra till säkerheten i vårt närområde. Det kan vi göra genom att till exempel bidra till Natos stridsgrupper i östra Europa och med stridsflyg till Natos incidentberedskap över Baltikum. Vi bör även använda svensk teknologi i framkant som en spjutspets i Natosamarbetet. 

  • Starkare svenskt stöd till Ukraina

Sverige kan göra mer än vad vi hittills har gjort för att stödja Ukraina militärt. Fronten mot Ryssland går i Ukraina. Hittills har vi mest skickat lättare materiel som pansarskott, minröjningsutrustning och kulsprutor. Nu måste Sverige öka stödet genom att leverera tyngre materiel som Ukraina har efterfrågat. Det kan handla om artillerisystemet Archer, luftvärn eller stridsfordon. Sveriges försvarsindustri måste dessutom få möjligheter att exportera materiel direkt till Ukraina. 

Socialdemokraterna har under hela Ukrainakrisen agerat passivt och har regerat på det som har hänt i efterhand snarare än att visa ledarskap. Peter Hultqvist ville inledningsvis inte diskutera tillskott till försvaret, Magdalena Andersson sa att ett svenskt Natomedlemskap skulle vara destabiliserande och Ann Linde påstod felaktigt att det inte var i linje med svensk lagstiftning att skicka vapen till Ukraina. S har fortsatt en lägre ambition jämfört med M när det gäller tillskott till försvaret och håller emot när det gäller att skicka tyngre vapen till Ukraina.

Nu går S till val tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet – två partier som är direkt emot ett svenskt Natomedlemskap. Till och med det fjärde partiet i regeringsalternativet, Centern, har sagt att detta är djupt problematiskt. Riksdagsledamöter från V har också försökt torpedera Natoansökan genom att öppet visa sitt stöd för terrororganisationen PKK. 

Sverige behöver tydlighet och en hög ambition för Sveriges försvar och säkerhet de kommande fyra åren. Genom att lägga din röst på Moderaterna i valet ger du oss ett starkt mandat att leverera detta. 

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Hans Wallmark

Utrikespolitisk talesperson

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.