Myndigheter muckar gräl om muck

Claes Arvidsson, om den juridiska striden om registerkontroll av krigsplacerade värnpliktiga mellan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten.

Foto: Rekryteringsmyndigheten/Viktor Gårdsjö.

Är det okey att vi gör en registerkontroll på dig? Blir svaret på den frågan nej är vägen stängd till att göra värnplikt. Om svaret blir jag, gör Säpo en kontroll av belastningsregistret (åtal, domar, straff) och misstankeregistret. Och fortsätter med kontrollen även efter muck. Av dem som krigsplaceras. Och det blir numera alla som fullgör sin värnplikt.

Frågan har nu lett till en juridisk strid mellan Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Försvarsmakten anser att registerkontroll också ska kunna utföras efter ”muck” och att lagstöd finns för detta. TRM hävdar, å sin sida, att det endast finns lagstöd för att göra registerkontrollen i samband med värnplikten och att kontrollen ska avslutas när den är fullgjord. Myndigheten har nu lämnat en lista på 3 789 personer som man kräver ska avföras från kontrollen.

En springande punkt är huruvida man verkligen muckar vid muck. Kritiker menar att man efter fullgjord värnplikt har lämnat Försvarsmakten.

Men så är det inte enligt Försvarsmakten. Är du krigsplacerad – och numera krigsplaceras alla oberoende av tjänsteställe – ingår man i Försvarsmakten. I vågskålen integritet och säkerhet väger riket tyngre än den enskilde individen.

En gång i tiden byggde försvarsplaneringen på en rejäl förvarningstid. Det kan vi glömma nu –och som Försvarsmakten påpekar ska ”samtliga krigsförband kunna mobiliseras inom sju dygn”. Gråzonsproblematiken – med krig och fred på samma gång – understryker att det inte går att vänta med registerkontroller till dess hotbilden verkar mörkna. Ja, i själva verket har den ju redan gjort det. Vi är redan i gråzonen.

Lägg därtill att en gång i tiden var värnplikten verkligen allmän, men numera har Sverige – och får även efter kommande tillväxt – ett högteknologiskt miniförsvar. Så ja, det är en inskränkning av enskildas integritet – och priset för att bevara landets integritet. En del av plikten.

CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig ledarskribent i SvD och Säkerhetsrådets redaktör.