Nu är det nog: ut med Viktor Orban ur EPP!

Matilda Ekeblad och Pasi Huikuri, om att moderaterna tillsammans med de andra tolv partierna som har protesterat mot införande av dekretstyre i Ungern måste vara redo att markera mot EPP om Fidez inte utesluts – det är oss eller Orban.

Ungerns parlament.

Många europeiska stater inför nu hårdare restriktioner och lagar för att hantera coronavirusets framfart. Ett land sticker dock ut i krisens framfart – Ungern. Landet har gått mycket längre än alla andra stater i Europa. Parlamentet har tagit stora steg för att avveckla demokratin och i den processen faktiskt också sig själv.

I Ungern har det utlysts undantagstillstånd utan slutdatum. Premiärminister Viktor Orban kan nu styra med dekret så länge han önskar. Fängelse på upp till fem år har införts för den som sprider falska nyheter och rykten om viruset. Vad som räknas som detta bestämmer Viktor Orban och Fidesz.

Fidesz har redan en stor majoritet i parlamentet. Parlamentet hade inte behövt avveckla sin roll. Men en illiberal stat – som är Orbans uttalade mål –”mår bättre” utan kontrollmekanismer och utan en opposition som har insyn. Orban tänker uppenbarligen inte missa den chans krisen har givit honom: det slutliga införandet av en illiberal stat.

Han har styrt Ungern oavbrutet i snart ett decennium. Det har varit tio år av vandring bort från den europeiska gemenskapen. Tio år av att långsamt bryta ned rättsstaten och omintetgöra fria medier. Tio år av att attackera välgörenhetsorganisationer och universitet.

Moderaterna har varit drivande i försöken att få Fidesz uteslutna ur den egna partigruppen i EU – EPP. Efter det senaste beslutet har moderaternas linje fått ytterligare stöd av bland andra Greklands premiärminister Kyriakos Mitostakis. När Ungerns resa från att vara en liberal demokrati till att bli en illiberal stat snart är klar, borde  nu en viktigare men betydligt kortare resa inledas – suspenderingen från EPP har inte fungerat och nu måste Fidesz uteslutas ur EPP.

Om det inte sker måste Moderaterna tillsammans med de andra tolv partierna som har protesterat efter införande av dekretstyret vara redo att markera mot EPP – det är oss eller Orban.

Den Europeiska Unionen är mer än en sammanslutning av länder i ett ekonomiskt samarbete. EU är en värdegemenskap där liberala demokratier utvecklats och utvecklas sida vid sida. Det får inte vara möjligt för ett medlemsland att i det nationella parlamentet rösta bort dessa grundläggande principer och sedan förvänta sig att landet kan fortsätta ingå i det europeiska samarbetet.

Gemenskapen blir tunnare och tunnare för varje beslut likt de i Ungern som inte möts av sanktioner och resolut agerande från EU:s ledare. Om inte Ungern omedelbart byter spår borde sanktioner införas och finansiella stöd dras in. I det långa loppet – som blir kortare och kortare – blir Ungerns avfärd från samarbetet allt mer sannolikt.

MATILDA EKEBLAD är distriktsordförande för MUF Östergötland.

PASI HUIKURI är ledamot av MUF:s internationella kommitté.