ÖB har inte mörkat risken för fritt fall

Allan Widman, om att försvarsberedningen har räknat rätt men har fått fel ingångsvärden.

Försvarsmakten har hävdat att luftvärnssystemet Patriot rymdes inom ram. Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten.

Igår valde Försvarsmakten att kommentera en artikel i Dagens Nyheter. Myndigheten tillbakavisade antydningar om att det prekära läget skulle ha mörkats. Efter att ha gått igenom de senaste årens budgetunderlag på nytt är jag böjd att hålla med. 2018 aviserades reduceringar på samtliga anslagsposter. Bilden av ett förestående fritt fall i förmågan var tydlig.

Å andra sidan var det just vid denna tid som en trestjärnig general såg försvarsutskottet djupt i ögonen och försäkrade att Patriot-systemet ”rymdes inom ram”…

Det finns några som menar att försvarsberedningen räknat fel. Det är inte korrekt. Under analysgruppens alla övningar har Försvarsmakten heller inte hävdat detta. Min slutsats är dock att beredningen inte fått de rätta ingångsvärdena.

Inom kort ska regeringens, i enlighet med försvarsberedningens förslag, tillsätta en utredning om en ny strategi kring materielförsörjningsprinciper, försvarsindustri och väsentliga säkerhetsintressen. Min uppfattning är att en sådan utredning bör vara parlamentarisk eller i vart fall ha en dito referensgrupp knuten till sig.

Det handlar i förlängningen om astronomiska belopp och långsiktiga beroenden. Och en parlamentarisk medverkan innebär både transparens och ett större oberoende för utredaren.

ALLAN WIDMAN  är försvarspolitisk talesperson (L).