Övning om hybridhot genomförd i Sverige 

Mellan den 19–23 september stod Sverige värd för världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem berättar övningsledaren Freddy Jönsson Hanberg för Säkerhetsrådets läsare.

Nordic Pine, en övning i att möta hybridhot. Artikelförfattaren i mitten. 

Övningen har planerats sedan 2020 som en av flera övningar inom ramen för NATO STO* SAS-163. Målen med övningen var dels att få en djupare  förståelse för hybridhot och dess inverkan på NATO:s militära och civila beredskap, dels att få en uppfattning om den infrastrukturella motståndskraften i medlems- och partnerländerna. Samtidigt gav övningen möjlighet att följa upp alliansens sammanhållning. Förutom ett åttiotal forskare och ämneskunniga från SAS-163 medverkade flertalet energibolag, privata aktörer, Totalförsvarets forskningsinstitut samt forskningsinstitutet RISE. 

Att Sverige får stå som värd för en sådan här övning är oerhört betydelsefullt. Sverige satsade tidigt på grön energi och förnybara energisystem vilket givit oss en unik position i NATO-samarbetet. Övningen har belyst hur hybridhot påverkar energisystem och har identifierat vilken civil och militär påverkan dessa hot innebär. Övningen givit värdefulla ingångsvärden till hur effekter av hybridkrigföring riktad mot civil och militär infrastruktur kan hanteras och förhindras.

Under den senaste veckan har många olika typer av hybridhot spelats upp. Bland annat genomfördes övningar i cyberhot genom att iscensätta cyberattacker, implementering av skadlig kod, nyttjande av insiders samt hackerattacker i kombination med naturkatastrofer eller fysiskt sabotage.  Andra övningar fokuserade på risker i leveranskedjan där övningsdeltagarna fick inblick i bland annat sabotage och attacker mot bränsleförsörjning, kritisk infrastruktur och telekommunikation. Här undersöktes även vilken påverkan IoT har på strömförbrukning, distribution och nätstabilitet samt ledningssystem, transportsystem och varu- och materialbrister orsakade av hybridkrigsföring.

Slutligen ägnades en del av övningen åt desinformation, påverkansoperationer samt vilseledning. Här visade övningen vilka följder detta kan innebära för samhället i form av social oro eller felaktiga uppfattningar på grund av medvetet felaktig information. Detta har varit den första övningen i sitt slag och vi har lärt oss oerhört mycket. Vi har framför allt insett vikten av samarbete – mellan organisationer, mellan professioner och mellan länder. Interoperabilitet är nyckelordet. Nu kan energiföretagen genomföra liknande övningar i sina verksamheter och använda skarp information. 

Nästa steg är nu att göra en utvärdering, en ”first impression report”. Denna utvärdering kommer sedan att användas för att planera och genomföra en liknande övning nästa år, sannolikt i nära samarbete med Finland.

Freddy Jönsson Hanberg

Övningsledare för NORDIC PINE 22, strategisk rådgivare och grundare av Totalförsvarsstiftelsen

*STO är ett underorgan inom NATO som verkar för att tillgodose vetenskapliga och tekniska behov.