Podd: Försämrat säkerhetsläge och vad Sverige bör göra

  • Ett försämrat säkerhetsläge. 

  • Europeisk säkerhetsordning som står på spel. 

  • Hot mot Sveriges och Finlands suveränitet.

  • Partiledaröverläggningar och partiledardebatt.

  • Dagliga angrepp mot Sverige och svenska intressen i gråzonen

  • Oroligheter i Kazaktstan. 

  • Ryssland hotar förnya angreppen mot Ukraina.

Säkerhetsrådet saknade inte  saknar inte saker att prata om. I avsnottet hör ni Diana Janse, senior fellow här på Frivärld och tidigare ambassadör, Oscar Jonsson, doktor i Krigsvetenskap – verksam vid Försvarshögskolan och tidigare jobbat här på Frivärld, Emanuel Örtengren, tf chef Frivärld och Patrik Oksanen, redaktör på Säkerhetsrådet och senior fellow. 

Redaktionen