Rädda tolkarna från talibanerna

Välkommen till hösten på Säkerhetsrådet!

Vi har ju haft en kortare semesterstängning i två veckor. Det blev två dramatiska veckor där den afghanska regeringen kollapsade som ett korthus. Talibanerna har nu tagit över makten i landet, en grupp som riskerar sina liv nu är de afghaner som på olika sätt arbetat för de internationella insatserna. Däribland tolkarna som arbetat för Sverige.

Den här debattartikeln från Liberala Ungdomsförbundet skickades 4 augusti till Säkerhetsrådet, då Kabuls fall ännu låg i framtiden. Väl medveten om att situationen nu har förändrats publicerar vi ändå artikeln i sin helhet. Det gör vi för att dels hålla frågan om tolkarnas situation levande, något uppmärksammades redan 2013 av Frivärld i rapporten ”Tolkarna lämnas åt talibanerna”, och dels som illustrativ påminnelse av hur fort situationen på marken i Afghanistan förändrades.

Patrik Oksanen, redaktör

Foto: Försvarsmakten

Sju år efter att Sverige avslutade den fredsbevarande insatsen i Afghanistan har fortfarande inte alla tolkar som bistod Sverige fått skydd i Sverige. Migrationsminister Morgan Johansson bör omedelbart ge migrationsverket det verktyg som krävs för att rädda tolkarna från Talibanernas framryckningar. 

Sedan USA den senaste tiden i snabb takt dragit tillbaka sina militära styrkor har säkerhetsläget försämrats drastiskt i Afghanistan. Talibanerna har gjort stora landvinningar och återtagit stora delar av de områden som tidigare kontrollerades afghanska regeringsstyrkor, vilket lett till att tusentals människor flytt sina hem. 

Under åren 2002-2014 deltog svensk militär i den fredsfrämjande insatsen ISAF i landet. För att göra insatsen möjlig tog Sverige hjälp av tjugotalet tolkar som understödde den svenska insatsen. Deras utsatta situation är välkänd för försvarsmakten som flera gånger kunnat konstatera att tolkarna som fortfarande befinner sig i Afghanistan utsätts för livsfara på grund av deras koppling till de svenska insatsstyrkan. 

Flera av de afghanska tolkarna som arbetat med den svenska insatsstyrkan har fått komma till Sverige som kvotflyktingar genom åren. Trots det befinner sig fortfarande enligt källor till Sveriges Radio fortfarande ungefär 15 tolkar som jobbade för de svenska trupperna fortfarande i Afghanistan, trots att flera av dem sökt skydd i Sverige. 

Samtidigt som andra länder redan har system på plats för att kunna ge skydd de tolkar som arbetat för länderna har Sverige och Migrationsverket ännu inte arbetat fram något sådant system. De senaste veckorna har exempelvis USA hämtat hem hundratals tolkar som samarbetet med de amerikanska styrkorna på plats i landet. 

I Sverige har frågan har istället hamnat mellan Migrationsverket och Utrikesdepartementets stolar vilket lett till att fler av de tolkarna som försökt att komma till Sverige nekats inresa in i landet. Att Sverige sju år efter att de svenska styrkorna lämnade Afghanistan underminerar Sveriges trovärdighet som allierad och är ett stort svek för de tolkarna som offrade sina liv för att hjälpa de svenska trupperna. 

Migrationsminister Morgan Johansson behöver snarast möjligt ge de rätta verktygen till Migrationsverket så att de tolkar som behöver skydd kan resa till Sverige. Ett konkret förslag är att se till att tolkar som stöttat svenska trupper får en förtur till kvotflyktingsystemet och på så vis kan lämna landet omedelbart.

För varje timme som går försämras säkerhetsläget i Afghanistan. Det är hög tid att Sverige ställer upp för de utsatta tolkarna som riskerade så mycket när de ställde upp för de svenska förbanden och ser till att de ges skydd.

Olle Johnsson, Utrikespolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet 

Ulla Lovcalic, Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet 

Elin Hjelmestam, Förbundsstyrelse ledamot Liberala Ungdomsförbundet