Replik: Maktpolitiken behöver bytas ut

Vi menar att maktpolitiken som bygger på avskräckning måste bytas ut och att väst behöver behandla Ryssland som likvärdig part. Det skriver Karin Utas Carlsson, moderator vid samtalet mellan Gudrun Schyman och ryske ambassadören Viktor Tatarintsev, i en replik på ett tidigare inlägg i Säkerhetsrådet (5/2) som kritiserar arrangemanget. Hans Wallmark (M) och Pål Jonson (M) svarar direkt och menar att fredsrörelsen fortsätter ge eko till Moskvas narrativ.

”Krigsmaterial och personal förs inpå Rysslands gränser och ständiga krigsövningar av båda parter leder inte till fred”, skriver Karin Utas Carlsson i en replik till Hans Wallmark och Pål Jonsson som svarar direkt: ”Det är Ryssland som skapar en ökad osäkerhet”. Foto: Wikimedia Commons/kremlin.ru.

Läs Hans Wallmark och Pål Jonsons första inlägg i debatten här.

Jag vill gärna informera om fredsrörelsens avsikt med att bjuda in ryske ambassadören Viktor Tatarintsev till samtal med Gudrun Schyman om säkerhetspolitik, kärnvapen, klimat och möjlighet att med dialog skapa en fredligare värld. Emma Härdelin och Klint-Olle sjöng och spelade folkmusik och evenemanget filmades för att spridas i efterhand. Rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin följdes.

Rysslands perspektiv kommer sällan fram i den svenska debatten. Det skapar inte fred. Olof Palmes utredning på 80-talet om gemensam säkerhet ligger närmare vår syn på säkerhet än dagens politik. Vi bekymrar oss över den ökade spänningen mellan våra länder och ser allvarligt på de ökade rustningarna. Det gäller Natosidan likaväl som den ryska sidan. Resurserna behövs till människors välfärd och omställning till ett fossilfritt samhälle.

Under samtalet diskuterades Rysslands syn på avskräckning med kärnvapen vilken ställdes mot vår uppfattning att maktpolitiken inte leder till stabilitet och säkerhet för någon part, inte heller för Sverige, som riskerar att bli utnyttjat vid krigföring mellan Nato och Ryssland. Kärnvapen finns inte bara i Kaliningrad, vilket nämndes av Wallmark och Jonson, utan även i Turkiet och i Västeuropa och på u-båtar runt omkring oss. Krigsmaterial och personal förs inpå Rysslands gränser och ständiga krigsövningar av båda parter leder inte till fred. Sverige behöver återgå till tidigare alliansfrihet.

Vi menar att maktpolitiken som bygger på avskräckning måste bytas ut. Vi MÅSTE tänka nytt, och få till stånd ett paradigmskifte från maktpolitik till mänsklig säkerhet där människors behov tillgodoses. Detta blir särskilt tydligt när klimatförändringarna ger upphov till katastrof efter katastrof, nu senast glaciärsmältningen som ledde till översvämningar och ofattbart lidande i Indien. Resurser behövs för omställning av vårt samhälle. Om vi inte gör det kommer världen att drabbas av ännu mer krig med åtföljande flyktingströmmar och miljöförstöring i en uppåtgående spiral där det ena föder det andra.

Seminariet hette ”Dialogens kraft” därför att vi tror att det ännu går att stoppa mänsklighetens färd mot total katastrof. Det finns kunskaper i god konflikthantering och dit hör att se till ALLA parters perspektiv. Väst behöver behandla Ryssland som likvärdig part. Att skapa fiender och fiendebilder leder slutligen till krig, mer eller mindre planerade sådana.

Karin Utas Carlsson

Fil.dr. i pedagogik (konflikt- och fredsundervisning), fredsaktivist och moderator under samtalet mellan Gudrun Schyman och ryske ambassadören Viktor Tatarintsev

Hans Wallmark (M) och Pål Jonson (M) svarar direkt:

Dialog är bra. Godtrogenhet är farligt.

Det är helt nödvändigt att det går att tala med alla relevanta länder för att skapa internationell säkerhet och stabilitet.

Men det gäller att inte vara naiv kring auktoritära regimers syften och metoder. Problemet med det aktuella arrangemanget i Hälsingland är att den ryske ambassadören erbjuds en samtalsscen samtidigt som det pågår massarresteringar i hela Ryssland, att landet bedriver ett krig i Ukraina sedan 2014 och giftmördar regimkritiker utomlands i strid med det undertecknade avtalet mot kemvapen.

Fredsrörelsen bortser helt från detta och levererar kålsuparteorin om att Ryssland och Nato har lika stor skuld till den ökade spänningen i närområdet. Det handlar rent av att ge eko till Moskvas narrativ: ”Krigsmaterial och personal förs inpå Rysslands gränser”!

På relevant undran om varför det inte riktas frågor till ambassadören om pågående övergrepp och skenrättegångar meddelas att ”vårt fokus ligger på hur vi kan nå fred.”. Då förvandlar man sig frivilligt till ett nyttigt verktyg i händerna på den råa och brutala makten.

Man måste kunna se verkligheten med öppna ögon. Det är Ryssland som inrikespolitiskt går i allt mer auktoritär riktning och där Vladimir Putin ändrar lagar för att kunna bli president på livstid. Det är Ryssland som skapar en ökad osäkerhet genom att angripa andra länder, ändrar på gränser med militärt våld och använder kärnvapenhot mot Danmark och Norge. Det är Ryssland som sitter på kärnvapen och avancerade robotsystem i Kaliningrad endast några mil från svenska vatten.

Istället för att tydligt ta avstånd från detta väljer fredsrörelsen, med stöd av lokala vänsterpartister, att bjuda in den ryske ambassadören för att prata fred, klimat och manifestera mot kärnvapen. Precis som under det kalla kriget bistår fredsrörelsen Kreml med att sprida desinformation och blanda bort korten.

Genom sitt agerande undergräver Ryssland möjligheterna till meningsfull dialog kring säkerhet och stabilitet. När kommer fredsrörelsen inse detta och ta kraftfullt avstånd från rysk aggression och upprustning?

Hans Wallmark

Utrikespolitisk talesperson (M) och vice ordförande i utrikesutskottet

Pål Jonson

Försvarspolitisk talesperson (M) och ordförande i försvarsutskottet