SR, starta sändningar på ryska och ukrainska för friheten

Sverige behöver kunna möta informationskriget på ryska, lögnerna om Ukraina visar tydligt att Sveriges Radios beslut att lägga ned den ryska redaktionen var ett felaktigt beslut skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

Foto på SR är från Wikipedia under CC BY-SA 4.0-licens.

Under ytan av det brutala och fullskaliga krig som Ryssland bedriver i Ukraina ligger desinformationen och lögnerna om Ukraina, om dess tillhörighet till en rysk överhet, om att det skulle vara nazistiskt, att det skulle pågå folkmord av ryskspråkiga grupper och att rysktalande i Ukraina liksom i andra delar av Europa egentligen tillhör Ryssland.

Det som Putin kallar en specialoperation är ett fullskaligt angrepp på de människor som Putin kallar broderfolk. Begreppet. Begreppet ”specialoperation” är en fullskalig lögn som förenas med förbud mot att i Ryssland nämna krig, invasion och ryska förluster. I Putins propaganda ingår att kriget, som han kallar militär operation, går planenligt, att det är efterlängtat och att det är nödvändig för att rädda rysktalande människors liv. Lögnerna är som alla lögner genomskinliga och kräver en censur för att kunna överleva bland dem som lögnerna riktar sig till.

Detta är skälet till att Putinregimen nu slår ner på alla fria medier i Ryssland, inhemska liksom utländska. Det fria ordet är något som Putin och hans lakejer skyr. Fria media som avslöjar att han har sänt hundratusentals unga människor in i ett krig de inte förstod ägde rum och  inte visste de skulle hamna i är ett hot inte bara mot Putins krig utan mot Putin själv.

Lögnen har blivit Putins sista vapen för att förklara det dödande han har beordrat och för att försvara sig mot alla de av hans landsmän som inte vill krig och heller inte vill döda dem som Putin kallar broderfolk.

Ett av många memes som gjorts efter att Putin förbjudit ordet krig. Här är det Leo Tolstoys klassiker som döpts om till Specialoperationer och fred.

En av de viktigaste insatserna som nu kan göras inom detta område, för att kompensera för bortfallet av fristående och sanningsenliga ryska media och blockering av utländska är att Sveriges Radio nu med omedelbarhet inleder ryskspråkiga sändningar. Så gjorde vi en gång när det svenska samhället ville stödja de baltiska staternas självständighetssträvanden. Då föreslog jag och andra att man skulle inleda sändningar på de baltiska språken och så blev det då. Det kom att ha en stark faktisk betydelse men också en tydlig symbolisk.

Nu är det dags att göra samma sak. Sveriges Radios ledning bör omgående fatta beslut om att återuppta sändningar på ryska, med alla de medel som står till buds. Det bör göras under former som gör det möjligt att förbigå de blockeringar som regimen beordrat. Det finns också skäl att redan nu införa sändningar på ukrainska riktade gentemot de människor som nu hamnar under ryskt förtryck och rysk censur. Det är viktigt med sändningar som når bortom censurens gränser men också med sändningar som når alla de ryskspråkiga som lever i fria samhällen. De är viktiga kontaktpunkter för människor bortom Putins censurridå. 

Det verkar uppenbarligen finnas en ovilja i företagets ledning att återuppta ryska sändningar, med hänvisning till att det 2022 skulle vara omöjligt. Det är med förlov sagt inte seriöst. Både via nätet, via darknet och via kortvåg går det att bygga upp sändningar om man vill. Modern teknik är på den punkten inte sämre än den som fanns för 30 år sedan. Om företaget inte självt inser sitt ansvar bör regering och riksdag med snabbhet göra ett tillägg till företagets sändningstillstånd som klargör vad som gäller för svensk public service.

Censur ska mötas med fria medias kraft. 

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker. På måndag finns han på Norrmalmstorg till stöd för Ukraina, denna gång den 7 mars som ett undantag kl 13.