Stora utmaningar – men mycket fortsätter att bli bättre

Säkerhetsrådets biträdande redaktör Viktor Lundquist redogör för några av fjolårets positiva nyheter och vetenskapliga framsteg, och påminner om att utvecklingen på många håll i världen fortsätter att gå åt rätt håll.

Drygt två av årets 52 veckor har passerat, och 2021 har inletts nästan mer kaotiskt än 2020 gjorde. Stormningen av Kapitolium har av naturliga skäl dominerat nyhetssändningarna, och känslan är att de som hoppats på ett lugnare år jämfört med 2020 kan komma att bli besvikna.

Förutom de tragiska och oroande händelserna i USA har vi under de senaste veckorna också mötts av flertalet årskrönikor. Inte sällan brukar årssummeringar av detta slag främst präglas av negativa nyheter och händelser. I sig är det inte konstigt, då det ju knappast är relevant att rapportera om hur livet för de allra flesta mest pågår som vanligt. Men sammanställningar av detta slag kan lätt ge en bild av att saker bara blir sämre, vilket ju verkligen inte är fallet.

Under de senaste åren har Säkerhetsrådet tagit på sig att lyfta positiva nyheter från åren som gått. En gång är ingen gång, två gånger är en vana, och med denna tredje gång blir det en… tradition?

I och med Coronapandemin blir känslan för många, av naturliga skäl, att 2020 var ett särskilt dystert år utan större höjdpunkter och framsteg. Och det finns absolut ingen anledning att tona ner eller förringa den tragedi som pandemin inneburit, och som den fortsatt kommer att innebära. Men pandemin förhöjer också vikten av att lyfta positiva nyheter och händelser, som annars riskerar att missas i bruset.

Och ska man börja i något Coronarelaterat så är givetvis vaccinet fjolårets stora goda nyhet. Att det vaccinering – mindre än ett år efter de första bekräftade fallen utanför Kina – kunde påbörjas är ett enormt framsteg för vetenskapen och mänskligheten. I New York Magazine har David Wallace-Wells skrivit en intressant text om hur det i själva verket bara tog några få dagar att framställa vaccinet, och att tiden efter det främst handlade om prövning. Modernas vaccin var alltså klart före den kinesiska regimen ens tillkännagivit för omvärlden att viruset kunde spridas mellan människor. Oerhört imponerande, och något som tyder på att vaccin mot framtida pandemier kan komma att utvecklas och distribueras ännu snabbare än detta.

Relaterat till pandemin finns också otaliga exempel på betydligt mindre nyhetsmässiga händelser, men som ändå visar på hur mycket medmänsklighet det finns i vår värld. Folk har hjälpt varandra att handla mat och besöka apotek, och de har accepterat en betydligt mindre flexibel, social och livlig tillvaro. Folk har erbjudit gratis onlinekonserter, bakat bananbröd till bättre behövande och tröstat varandra.

Väldigt många människor har ställt om sina liv och ställt in stora och efterlängtade evenemang, inte på grund av rädsla för deras eget liv, utan för att minska smittspridning i syfte att inte belasta sjukvården och för att skydda andra mer utsatta grupper av människor. I nyheterna går det (återigen, av naturliga skäl) främst att läsa om folk som inte följer riktlinjer och rekommendationer, men det är värt att påminna om att de allra flesta faktiskt gör det.

Och även utanför det Coronarelaterade finns positiva nyheter från 2020 som är väl värda att lyfta.

I The Spectator menar Johan Norberg att 2020 – trots pandemin – faktiskt kan betraktas som det fjärde bästa året någonsin. Vad gäller ekonomisk tillväxt, extremfattigdom och barnadödlighet är det nämligen bara 2017, 2018 och 2019 som uppvisat bättre siffror än 2020.

I augusti deklarerade WHO att Afrika nu är fritt från vilt poliovirus, sedan inga nya fall har diagnosticerats där sedan 2016. Detta innebär att vilt poliovirus nu bara finns i två av världens länder, Afghanistan och Pakistan.

Antalet dödsfall på grund av malaria sjönk till en historisk lägsta notering, och sedan mitten på 2010-talet har antalet dödsfall på grund av tuberkulos sjunkit med nästan 15 procent. Tack vare behandling mot just tuberkulos har uppskattningsvis mer än 60 miljoner liv räddats sedan år 2000.

För femte året i rad sjönk antalet personer som dödades i samband med terrorattacker, och sedan 2014 har siffran sjunkit med nästan 60 procent.

Kazakstan sållade sig till listan bland länder som förbjudit dödsstraff, och Amnesty rapporterar om hur det globala motståndet mot dödsstraff fortsätter att öka.

Costa Rica, Gabon, Montenegro och Bhutan var bland de länder som under fjolåret tog steg för att förbättra levnadsvikoren för HBTQI-personer, bland annat genom legalisering av samkönade äktenskap eller avkriminalisering av homosexualitet. Och USA:s högsta domstol slog fast att arbetsgivare inte får avskeda personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

Och sist men inte minst – i Kenya rapporterades det om hur landets elefantpopulation under de tre senaste decennierna dubblerats, och i Uganda rapporterades det om en babyboom bland landets bergsgorillor.

Detta är bara ett axplock av goda nyheter och händelser från ”skitåret” 2020. Fundamentala globala utmaningar och negativa händelser ska som sagt absolut inte förringas, men ibland är det också viktigt att påminnas om positiva utvecklingar.

Viktor Lundquist
Biträdande redaktör för Säkerhetsrådet