Taiwan varnade sjukhus innan WHO fick information av Kina

Taiwan varnade sina sjukhus redan i december 2019 för smittan från Wuhan i Kina. Detta trots att WHO först i januari fick officiell information från kinesiska myndigheter. Det berättar Taiwans representant i Sverige, ambassadör Yao, i en längre intervju med Philip Anstrén som Säkerhetsrådet publicerar under onsdagen. Det var erfarenheterna av SARS som gjorde att Taiwan reagerade snabbt. 

– Vi förberedde oss i sjutton år och var vaksamma för risken för en ny pandemi. Så i december 2019, när de första rapporterna kom från Wuhan, varnade vi alla sjukhus i Taiwan. Vi försökte också varna Världshälsoorganisationen, men våra varningar ignorerades. I januari blev Taiwan det första landet i världen att instifta gränskontroller för passagerare från Wuhan. Senare stängde vi också gränsen till Kina och för de flesta utlänningar. Vi använde ny teknologi för att spåra smittfall, och vi har också strikta karantänåtgärder, säger ambassadör Yao i samtalet.

– Social tillit till regeringen är en annan faktor. Taiwan har åtnjutit detta eftersom vi är ett demokratiskt samhälle och vår regering har varit mycket öppen med information. Vissa åtgärder har naturligtvis inskränkt folks rättigheter. Men majoriteten av våra medborgare gör gärna små uppoffringar för att säkra samhällets välbefinnande.

Uppgifterna om att Taiwan mobiliserade sin sjukvård redan i december ska jämföras med hur Folkrepubliken Kina kommunicerade smittan.

Den officiella tidslinjen kring smittan är att 31 december så plockade WHO:s kontor i Folkrepubliken Kina upp rapportering om om en ”viral lunginflammation” i Wuhan. Dagen efter begärde WHO mer information, något som kinesiska myndigheter tillhandahöll först 3 januari.

WHO berättade om smittan på twitter 4 januari, och att det var ett kluster av lunginflammationsutbrott, men utan döda, i Wuhan. Dagen efter publicerade WHO en sjukdomsutbrottsrapport och delade det med medlemsländerna.

Då var Taiwan alltså redan på tårna.

Den officiella tidslinjen kring utbrottet i Wuhanprovinsen är alltså skev, bland annat finns det konstaterade fall, i efterhand, i Europa redan under december. Detta innebär, tillsammans med uppgifterna från ambassadör Yao, att smittspridningen inte kan sägas ha varit ringa i Wuhan runt årsskiftet.

Australien var tidigt ute och krävde en oberoende utredning om hur pandemin kunde få fart, något som Kina reagerat mycket kraftigt emot med omfattande konsekvenser för Australien när det gäller bland annat handelsstörningar.

Kina har också vägrat att lämna ut rådata om de tidiga fallen av covid-19 till WHO:s delegation som först över ett år efter utbrottet fått besöka Wuhan. Det rapporterades av bland annat Wall Street Journal.

Den kinesiska staten lanserade tidigt under pandemin en omfattande desinformationskampanj, något som Frivärld har beskrivit tidigare. För Taiwan har kampanjen varit högst påtaglig och fokuserat på försök att smutskasta den taiwanesiska regeringens hantering av smittan. Men Taiwan är idag bättre rustat för att möta desinformation än för ett par år sen. 

– Under lokalvalen 2018 visste vi inte hur vi skulle bemöta desinformation. Men nu har vi lärt oss. Myndigheterna har inte bara tillhandahållit utbildning i medieläskunnighet, utan har också sett till att svara väldigt snabbt på desinformation. Regeln är att myndigheter och departement ska kunna gå ut med tydliga, korta och humoristiska svar inom två timmar. Tanken är att regeringens svar ska vara lika roliga och enkla att sprida som desinformation. Det har övertygat Kina om att vi inte är en så lätt måltavla för desinformationsattacker, säger ambassadör Yao till Philip Anstrén.

Samtalet mellan ambassadör Yao och Philip Anstrén, som också tar upp förbindelserna mellan Taiwan och Sverige, Kinas militära hot och Bidens Taiwanspolitik publiceras i sin helhet under onsdagen. 

Patrik Oksanen

Säkerhetsrådets redaktör