Veteranpolitiken behöver utvecklas

Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna och fånga upp deras värdefulla kunskaper och insikter, skriver Pål Jonson (M) och Annicka Engblom (M) inför Veterandagen.

Sverige har en lång tradition av att bidra till säkerhetsskapande insatser och Sverige ska även framgent delta i dessa. Det kräver dock att den personal vi skickar ut på ofta farliga uppdrag tas omhand på ett bra sätt, skriver Pål Jonson (M) och Annicka Engblom (M) och föreslår en ny veteranutredning. Foto: Oscar Larsson/Försvarsmakten.

Tre svenska soldater i internationell tjänst i Mali skadades av en vägbomb för drygt en månad sedan. Soldaterna skadades tack och lov endast lindrigt, men det var en tydlig påminnelse om de risker som personal i fredsfrämjande tjänst utsätts för. Imorgon på Veterandagen uppmärksammar vi de svenskar som gjort insatser för fred och säkerhet runt om i världen. De och deras anhöriga förtjänar allas både vår respekt och erkännande samt bra villkor både före, under och efter genomförd insats.

Världen har blivit mer osäker de senaste åren. Vi ser också tyvärr ett ökat antal konflikter såväl i Sveriges närområde som globalt. I dessa konflikter är det oftast civilbefolkningen som drabbas hårdast. Det finns därför ett fortsatt stort behov av såväl militära som civila insatser i konfliktområdena. Sverige har en lång tradition av att bidra till säkerhetsskapande insatser och Sverige ska även framgent delta i dessa.

Det kräver dock att den personal vi skickar ut på ofta farliga uppdrag tas omhand på ett bra sätt. Alliansregeringen var först med att ta ett samlat grepp på veteranpolitiken. Då gjordes flera större utredningar av veteranernas situation, vilket också resulterade i ett antal konkreta åtgärder. Det handlar bland annat om att Försvarsmakten fick ett förstärkt uppföljningsansvar, ett utökat stöd till anhöriga och att Veterandagen fick statsceremoniell status.

Sedan har även ett veterancentrum inom Försvarsmakten och en veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala inrättats. Veterandagen har dessutom blivit en allmän flaggdag. Vi moderater tycker att det är mycket bra att veteranpolitiken har kommit en bra bit på vägen de senaste åren. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna.

Moderaterna har därför lagt fram skarpa förslag i riksdagen. Det handlar om att det bör skapas en sammanhängande vårdkedja i hela landet för den personal som har fått fysiska eller psykiska men efter sin tjänstgöring. Det bör även inrättas ett från Försvarsmakten fristående veterancentrum som veteraner och deras anhöriga kan besöka för att få återhämtning och rekreation. Sveriges Veteranförbund skulle med fördel kunna få huvudansvaret för ett sådant centrum. Vi vill även se ett starkare stöd till de civila som har gjort internationell tjänst, ofta med stor personlig risk. Det är med andra ord hög tid för en ny veteranutredning som innefattar bland annat dessa förslag.

Det är slutligen viktigt att konstatera att den absoluta majoriteten av de som har gjort internationell insats inte har tagit skada. Tvärtom så har de kommit hem med värdefulla kunskaper och insikter som de har stor nytta av i sina framtida karriärer. Vi måste bli bättre på att fånga upp de människorna. Till exempel skulle de kunna användas för att stärka Sveriges krisberedskap eller att ta vara på deras kunskaper och kompetens inom näringslivet och det övriga samhället.

Frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är saker vi ofta tar för givna i Sverige. Så är det inte överallt. Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Veterandagen är ett bra tillfälle för hela det svenska samhället att uttrycka sin tacksamhet till dem.

Det erkännandet är veteranerna väl värda.

Pål Jonson (M)

Ordförande i försvarsutskottet

Annicka Engblom (M)

Riksdagsledamot och Årets Veteran 2018