Viktor Lundquist

Viktor Lundquist är statsvetare och biträdande redaktör för Säkerhetsrådet. Viktor läser för närvarande den sista terminen på Masterprogrammet i Politik och krig vid Försvarshögskolan, och har sedan tidigare en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet. Viktor har tidigare arbetat som verksamhetssamordnare och projektledare med ansvar för övergripande verksamhet på Frivärld.

Läs Viktors tidigare texter i Säkerhetsrådet här.