Evenemang

Seminarium om TTIP och geopolitiken

20 november, 2015
2013 inleddes förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det är sedan tidigare känt att TTIP har stor potential att bidra till ekonomisk tillväxt och jobb på båda sidor Atlanten. Ett potentiellt avtal skulle dock handla minst lika mycket ...

FULLSATT: Svenska kvinnor i IS – ett underskattat hot?

31 augusti, 2015
Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i ...

Boklansering: Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön

10 juni, 2015
I mer än två decennier har Östersjöområdet varit känt som en mönsterregion. Välfungerande ekonomier, ett innovationsrikt klimat med framförallt fred och stabilitet har varit kännetecken för regionen i dess helhet. Så kom våren 2014. I sviterna av Rysslands annektering av ...

I skuggan av Saudiaffären: Panelsamtal om svensk export och handel med diktaturer

1 juni, 2015
Saudiaffären har aktualiserat frågan om svensk export till icke-demokratiska länder. Även om debatten till stor del kretsat kring vapenexport har den också lyft den bredare diskussionen om svensk handel med auktoritära stater. Vilka länder ska Sverige bedriva handel med? Bör ...

FULLSATT: Från Kabul till Kobane: lunchseminarium om den militanta islamismens utbredning

24 mars, 2015
OBS. Evenemanget är fullsatt, för info om väntelista, maila nicole@frivarld.se Den militanta islamismen breder ut sig i världen. Nigeria, Mali, Libyen, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan är några av länderna som drabbats av jihadisternas framfart. Den senaste tidens terrordåd ...

Krig i Syrien – Konsekvenser för Sverige

16 december, 2014
            Lunchseminarium och rapportlansering 16/12 Krig i Syrien – Konsekvenser för Sverige.  Kriget i Syrien har nu pågått i mer än två år, och även om Syrien ligger långt bort har det konsekvenser för Sverige. ...

Lansering av Freetrade.nu

11 december, 2014
Tankesmedjan Frivärld bjuder in till lansering av Freetrade.nu Visste du att det är tullfritt att importera orostade kaffebönor till Sverige, men att man betalar tull på rostade kaffebönor? Visste du att grekiska risodlare får subventioner för att kunna möta konkurrensen från Asien? För att fattiga länder ska kunna ...

Stasi i Sverige: Filmvisning och seminarium

19 november, 2014
25 år efter murens fall 11:00 Inledning Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M) Mats Johansson, ordförande tankesmedjan Frivärld 11:10 Fallet Radler Filmvisning ”Spionen som hamnade i kylan” Presentation: Richard Solarz, filmare Solarz växte upp under den kommunistiska diktaturen i Polen och kom ...

25/11: Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer?

25 november, 2014
Lunchsamtal 25/11 Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer? I New Delhi pågår en skolrevolution där hälften av barnen går i privatskolor. Detta gäller främst barn till fattiga familjer. I Indien och många andra utvecklingsländer finns skolföretag ...

Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer?

27 november, 2014
Lunchsamtal 27/11: Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer? Indien är världens största och mest engagerade utbildningsnation. Och tvärtemot gängse föreställning i väst, spelar privatskolorna en allt större roll för att skapa möjligheter för de allra fattigaste. ...