Expertfika om regeringens nya Kinastrategi: Bättre, men inte bra?

I takt med att Kina köper fler svenska företag, ökar sitt underrättelsearbete mot Sverige och återkommande kritiserar svenska journalister och forskare har hotet från Kina ökat på dagordningen. Detta i synnerhet med risken att Huawei bygger det svenska 5G-nätet.

Den 2 oktober presenterade regeringen en ny nationell Kinastrategi. I strategin redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina, och för det förhållningssätt som regeringen i framtiden kommer att arbeta efter i frågor som rör Kina, i ljuset av landets växande globala inflytande och de nya frågeställningar och utmaningar detta medför.

Hur väl svarar Kinastrategin på de avvägningar Sverige står inför? Vilka är de största utmaningarna som Kina utgör för Sverige? Hur ska vi balansera våra intressen i vårt förhållningssätt mot Kina?

För att diskutera dessa frågor arrangerade Frivärld en expertfika måndagen den 7 oktober. Deltog gjorde Frédéric Cho, Kina-rådgivare, Lars Fredén, tidigare ambassadör i Peking och Malin Oud, chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor och verksamhet i Kina. Samtalet kommer att modereras av Oscar Jonsson, chef för Frivärld.

Hör Gunnar Hökmarks inledningsanförande om regeringens nya Kinastrategi

Hör Lars Fredén om regeringens nya Kinastrategi

Hör Malin Oud om mänskliga rättigheter i regeringens nya Kinastrategi

Hör Frédéric Cho om näringslivsperspektivet berörande regeringens nya kinastrategi

Hör diskussion om regeringens nya Kinastrategi

 

Frédéric Cho är författare, vice ordförande för Sweden-China Trade Council, samt grundare av Frédéric Cho Advisory AB. Han är den enda personen i Norden som har arbetat inom samtliga av Kinas finanssektioner (bankverksamhet, försäkring, investmentbanking). Frédéric Cho har skrivit boken ”Kina enligt Cho – en ny fas” (2014). År 2000 blev Frédéric Cho medlem i styrelsen för SCTC och är även medlem i en referensgrupp hos UD för företagande i Asien.

.

Lars Fredén var Sveriges ambassadör i Peking mellan 2010 och 2016, med sidoackreditering i Mongoliet. Tidigare bl.a. Baltikumrådgivare åt statsminister Carl Bildt, andreman i Moskva, vicekonsul i Hong Kong, Kinahandläggare på UD. Driver sedan pensioneringen från UD ett konsultföretag Lars Peter Fredén AB, med inriktning på Kina. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

 

Malin Oud är chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor och verksamhet i Kina, samt leder institutets tematiska arbete med ekonomisk globalisering och mänskliga rättigheter.  Hon har arbetat med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Kina i mer än tjugo år, bl.a. som rådgivare åt FN:s Högkommissariat för Mänskliga Rättigheter, svenska myndigheter och multinationella företag. Malin Oud är medlem i styrelserna för den tyska tankesmedjan MERICS samt Hong Kong-baserade China Labour Bulletin.

 

 

Datum och tid:
Den 7 oktober 2019 15.30 – 16.30
Plats:
Anmälan är bindande.
Vid utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum