Evenemang

Skriftlansering: Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser

10 december, 2018
I den digitala tidsåldern omfattas snart alla delar av samhället i någon utsträckning av internet och dess effekter. Sedan en tid står det klart att utvecklingen, utöver innovationer och välstånd, också fört med sig nya hot och sårbarheter. Ofta diskuteras ...

Rapportlansering: Kinas globala investeringar – Ekonomiska medel för politiskt inflytande?

1 oktober, 2018
Det senaste årtiondet har de kinesiska investeringarna utomlands ökat i stor omfattning. Samtidigt har den kinesiska staten och Kommunistpartiet fortfarande ett stort inflytande över det kinesiska näringslivet, vilket har väckt farhågor om att investeringar i utlandet av såväl privata som ...

Seminarium med USA:s särskilda sändebud till Ukraina: Krim, Ukraina och transatlantisk säkerhet

21 maj, 2018
Drygt fyra år har gått sedan Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön och konflikten i östra Ukraina drog igång. Händelserna har beskrivits som ett paradigmskifte inom europeisk och amerikansk säkerhetspolitik och har utlöst en våg av åtgärder från Nato och dess partners. ...

Seminarium: Globalisering i protektionismens tid

9 maj, 2018
Under senare år har globalisering och frihandel blivit allt mer ifrågasatta. Protektionistiska strömningar utmanar internationalism och fria flöden. Inte sällan används termer som ”globalist” som skällsord om förespråkare av liberal demokrati och marknadsekonomi. De senaste månadernas utveckling, med införande av ...

Seminarium: Nordkorea – vansinnig strategi eller vansinnigt strategisk?

14 december, 2017
Under 2017 har spänningarna på Koreahalvön fortsatt att eskalera. Upprepade robotuppskjutningar och kärnvapentester från Nordkorea har lett till att läget idag är ytterst pressat. Ett intensifierat ordkrig mellan den nordkoreanske diktatorn Kim Jong Un och USA:s president Donald Trump adderar till situationens allvar. Många menar att en väpnad konflikt ...