Evenemang

Russian Money Laundering and European Security

21 mars, 2019
In 2009, Sergei Magnitsky was murdered in a Russian prison after exposing one of the largest fraud’s in the country’s history. The fraud concerned the takeover of Bill Browder’s investment fund Hermitage, which Magnitsky was the lawyer of. During the ...

Roundtable: U.S. Foreign Policy and challenges to the transatlantic order

6 mars, 2019
While the transatlantic partnership has been a cornerstone for European security for decades, relying on the United States and NATO as the institutionalization of that partnership, President Trump’s criticism of NATO and its European allies has posed questions of where ...

Book launch: Moscow Rules – What Drives Russia to Confront the West

18 februari, 2019
The relationship between Russia and the West is once again deep in crisis. A major reason is that Western leaders have too often believed or hoped that Russia sees the world as they do – but things look very different ...

Publication launch on Russian cyber strategies

7 februari, 2019
Publication launch EUISS – Stockholm Free World Forum on Russian cyber strategies: Cyber-concerns have made a fulminant career in politics. Few issues have evolved so quickly from a specialist, sectoral concern, into an almost mainstream political and security preoccupation. The ...

FULLSATT: Säkerhetspolitik för en ny regering

9 januari, 2019
Obs. Lanserigen hålls den 9 januari kl 12:00 – 13:00. I Sverige har hösten kännetecknats av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: ...

FULLSATT: Svensk beredskap mot påverkansoperationer

22 augusti, 2018
På senare år har diskussionen om destabiliserande påverkansoperationer från främmande makt varit intensiv. Rysslands olagliga annektering av Krim 2014, inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 samt i flera europeiska valprocesser ökade medvetenheten om fenomenet i väst. I den svenska valrörelsen ...

Skriftlansering: Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser

10 december, 2018
I den digitala tidsåldern omfattas snart alla delar av samhället i någon utsträckning av internet och dess effekter. Sedan en tid står det klart att utvecklingen, utöver innovationer och välstånd, också fört med sig nya hot och sårbarheter. Ofta diskuteras ...