Evenemang

Expertfika om regeringens nya Kinastrategi: Bättre, men inte bra?

7 oktober, 2019
I takt med att Kina köper fler svenska företag, ökar sitt underrättelsearbete mot Sverige och återkommande kritiserar svenska journalister och forskare har hotet från Kina ökat på dagordningen. Detta i synnerhet med risken att Huawei bygger det svenska 5G-nätet. Den 2 ...

Seminarium: Den ryska militära förmågeuppbyggnaden i Arktis – Hur bör väst agera?

20 september, 2019
Arktis har länge ansetts varit en relativt oberörd region, delvist isolerad från stormakternas maktspel. Dock, med de smältande istäckena, och det mer spända geopolitiska läget har den arktiska regionen blivit allt mer politiserad. När isen drar sig tillbaka ökar tillgängligheten ...

Rapportlansering: Underrättelsehotet mot Sverige

17 september, 2019
Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater, men i takt med försämrade säkerhetspolitiska förutsättningar har den olovliga informationsinhämtningen ökat. I takt med detta har den även breddats, för att drabba bredare delar i samhället. SÄPO fastslår att underrättelseinhämtningen ökat ...

Expertfika: protesterna i Hongkong och dess konsekvenser

3 september, 2019
I över två månader har det pågått demonstrationer i Hongkong. Uppkomsten till protesterna var kritik mot regeringens planer på att införa en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina, men har med tiden utvecklats till mer än det. ...

5G och Huawei: vad ska Sverige göra?

5 september, 2019
Inom kort ska beslut om upphandlingen av 5G i Sverige fattas, och den stora frågan som diskuteras över hela världen är om det är klokt att låta Huawei delta i uppbyggnaden av detta. I övriga västvärlden har man resonerat olika, ...

The Future of Trade: China, Trump and the EU

14 juni, 2019
In 1979, China and the US, established diplomatic relations and the following decades China began to open up their economy. For a long period of time, the China – US relations prospered. Increased ties and gained market access appeared to ...

Rapportlansering – Hur demokratier bör hantera icke-demokratier

5 juni, 2019
Åren efter Berlinmurens fall präglades av optimism och en ny världsordning baserad på fred, globalisering och demokrati skulle byggas. Idag ser demokratiseringsprocessen ut att ha kommit  av sig och att historien tog en annan vändning. Sedan ett decennium tillbaka är ...

Rapportlansering – Split och misstro: Rysk påverkan inför EP-valet

29 maj, 2019
Inför vårens val till Europaparlamentet har ett flertal aktörer varnat för att externa aktörer kan komma att försöka påverka valet. Vårens val till Europaparlamentet är det första sedan Ryssland på allvar inledde storskaliga påverkansoperationer mot västerländska val, och det finns ...

Boksamtal – Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy

24 maj, 2019
I Dr. Anders Åslunds senaste bok Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy undersöker han strukturerna i det ekonomiska system som utformats av Vladimir Putin i syfte att befästa och förstärka kontrollen över Ryssland. Genom att utnämna lojala till chefer för statliga företag ...