Evenemang

Rätt till en framtid? Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014

24 september, 2012
Sedan 2001 har Afghanistans kvinnor tagit viktiga steg mot en ljusare framtid. Under det senaste decenniet har förutsättningarna för landets kvinnor att utbilda sig och få sjukvård blivit allt bättre. Sverige har bidragit till utvecklingen i form av militärt och ...

Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer

12 juni, 2012
12 juni 2012 lanserades antologin Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer på ett lunchseminarium. Bokens redaktör, Nils Hedberg Grimlund, presenterade bokens huvudspår, som sedan kommenterades av Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking; Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI med Kina ...

Hatets vår – om intolerans för minoriteter i Egypten efter den Arabiska våren

16 maj, 2012
  Sedan den Arabiska våren bröt ut har rapporter om sekteristiskt våld strömmat in från Mellanöstern och Nordafrika. Såväl toleransen som den övergripande situationen för minoriteter tycks ha försämrats efter upproren. Har kampen för demokrati inneburit ett bakslag för regionens ...

Inför Eurovision: Azerbajdzjan – en Potemkin-kuliss?

10 maj, 2012
10 maj 1012 ordnade Frivärld ett seminarium om Azerbajdzjan I samarbete med SILC och ISDP. En panel bestående av Svante Cornell, Kaukasuskännare och grundare av ISDP; Peter Semneby, Senior Fellow vid German Marshall Fund och EU:s särskilda sändebud till södra ...

Brott och straff i Ryssland: Rättvisa för Sergej Magnitskij

15 februari, 2012
I samband med William Browders Stockholmsbesök och uppmärksammandet av fallet Magnitskij släppte Frivärld briefingen Brott och straff i Ryssland. I denna presenteras ett omfattande underlag för händelserna före och efter Sergej Magnitskijs död i november 2009. Ladda ner briefingen här. Se inspelningen från seminariet där ...

Framtidens Förenta Nationer

30 november, 2011
Diskussionen kring framtiden för världssamfundet är högaktuell. Under det senaste året har två böcker som ur olika perspektiv ifrågasätter FN kommit ut. Inga-Britt Ahlenius och Niklas Ekdal hävdar i Välkommen Mr Chance att generalsekreteraren Ban Ki-moon är det huvudsakliga problemet. I FN – Spruckna drömmar menar i stället Fredrik ...

Ryske oppositionsledaren besöker Frivärld

16 november, 2011
Inför de förestående parlaments- och presidentvalen i Ryssland 2011 besökteden ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov Sverige och Frivärld. I samband med besöket publicerade Frivärld hans och Vladimir Milovs till svenska översatta stridsskrift Tio år med Putin. Det är en starkt kritisk granskning av den ...

Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig

18 oktober, 2011
I samband med en paneldiskussion den 18 oktober 2011 släppte  Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks. Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet ...

Utvecklingen efter den arabiska våren -Från kleptokrati till kapitalism?

19 september, 2011
I rapporten ”Utvecklingen efter den arabiska våren: Från kleptokrati till kapitalism?” presenterar Susanne Tarkowski Tempelhof en analys av rådande ideologiska attityder i Nordafrika. Befolkningens erfarenheter från korrupta maktapparater, de socialistiska tendenserna hos det växande Muslimska brödraskapet samt dåliga erfarenheter från tidigare ...

Boklansering: Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum

15 augusti, 2011
2011 var det 20 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria. Som ett led i firandet släppte Frivärld den 15 augusti boken Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum. Publiceringen skedde i samband med måndagsmöte nr 80 den 15 ...