Evenemang

Boksamtal – Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy

24 maj, 2019
I Dr. Anders Åslunds senaste bok Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy undersöker han strukturerna i det ekonomiska system som utformats av Vladimir Putin i syfte att befästa och förstärka kontrollen över Ryssland. Genom att utnämna lojala till chefer för statliga företag ...

Chinese cyber capabilities and espionage: 5G, Huawei and foreign interference

20 maj, 2019
Cyber capabilities have been a crucial part of China’s rise in international politics, where cyber espionage have received the most attention so far. These hacks have aided Chinese industry as well as technological development in key areas of military and ...

Rapportlansering: Inre marknad, yttre styrka

13 maj, 2019
I rapporten Inre marknad, yttre styrka visar Håkan Jonsson, partner vid Hallvarsson & Halvarsson, hur den inre marknaden, vars främsta syfte var att främja välstånd inom Europa, har stärkt EU:s inflytande globalt. Både Europas värderingar och näringsliv har fått en starkare ...

Chinese Investment, Infrastructure and Influence in Europe: The Global Context

16 maj, 2019
With increased economic strength, China is taking on a more visible role in global affairs. China’s infrastructure ambitions are manifested globally in its Belt and Road Initiative and in Europe through bilateral deals as well as the 16+1 cooperation format ...

Konferens: Europas utmaningar, EU:s ansvar

25 april, 2019
Europa står inför betydande utmaningar. Europa har fortsatt låg tillväxt och riskerar att förlora sin globala konkurrenskraft, Ryssland utgör fortsatt ett säkerhetspolitiskt hot, behovet av europeiskt samarbete ifrågasätts i flera av Europeiska unionens medlemsländer och den internationella handeln som bringat ojämförbart välstånd ...

Brief launch: Drivers of Russian Grand Strategy

23 april, 2019
Western states have been notoriously bad and unwilling in countering Russian strategy after its reassertion in the 2000s. Today, the US has acknowledged in their military doctrine that long-term strategic competition against Russia and China is their key priority. Likewise, ...

Mental överrumpling

12 april, 2019
Krig är viljornas kamp och den första försvarslinjen är mental. Om vi inte har beslutsamheten och försvarsviljan att främja vårt politiska oberoende och territoriella integritet spelar det mindre roll vad för förmågor som vi har. Hur väl är vi då ...

Paneldiskussion: Hur mår Försvarspolitiken?

5 april, 2019
Försvarsberedningen går in mot slutfasen av sin rapport om det militära försvaret, vilken ska lämnas in tidigt i maj. I skrivande stund sitter de politiska partierna i slutförhandlingar av rapporten inför försvarsbeslutet som kommer styra hur Sveriges försvar ska se ut ...

Russian Money Laundering and European Security

21 mars, 2019
In 2009, Sergei Magnitsky was murdered in a Russian prison after exposing one of the largest fraud’s in the country’s history. The fraud concerned the takeover of Bill Browder’s investment fund Hermitage, which Magnitsky was the lawyer of. During the ...

Roundtable: U.S. Foreign Policy and challenges to the transatlantic order

6 mars, 2019
While the transatlantic partnership has been a cornerstone for European security for decades, relying on the United States and NATO as the institutionalization of that partnership, President Trump’s criticism of NATO and its European allies has posed questions of where ...