Evenemang

Achtung Europa! Varning för en ny maktlöshet.

2 december, 2021
Förr i tiden menade experter att Europa var  ”en ekonomisk gigant, men en politisk pygmé”. Med det menades att Europa saknade politisk och militär makt jämfört med USA, men kunde åtminstone hävda sin rätt globalt givet storleken på dess ekonomi. ...

Lunchseminarium: Lukasjenka vs. EU

18 november, 2021
Vid den polska gränsen knuffas migranter bokstavligen in i EU av belarusiska styrkor. Det står allt klarare att Belarus diktator Lukasjenka använder migranterna som ett hybridvapen mot EU. Hur kunde det bli så här? Vilka är de geopolitiska konsekvenserna? Och ...

Lunchseminarium: Demokratibygge på distans

8 november, 2021
Den politiska krisen som började i Belarus sommaren 2020 har förenat och politiserat diasporan. Numera finns en stadig brygga mellan den demokratiska oppositionen, diasporan och EU. I en ny rapport beskriver Alesia Rudnik utlandsbelarusiernas förändrade attityd till konflikten i hemlandet ...

Lunchseminarium: How to Break Lukashenka

27 september, 2021
Ingen diktatur varar för evigt. Det kommer inte heller den belarusiska regimen att göra. Men för att bygga en stabil demokrati efter en diktaturs fall krävs omfattade samhällsreformer. Därför lanserar Frivärld projektet How to Build a Democracy – en serie ...

Lansering: Måndagar för frihet

15 september, 2021
Måndagsrörelsen blev en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet som kom att förändra svensk utrikespolitik. Norrmalmstorg i Stockholm blev en mötesplats inte bara för att manifestera stöd till och synliggöra dem som kämpade för frihet, utan ...

Lunchseminarium: Svenskarnas syn på Ryssland som stormakt

14 februari, 2020
2014 genomförde Novus en undersökning som visade att 53 procent av svenskarna var rädda för Ryssland som stormakt. Det var efter den olagliga annekteringen av Krim och att Ryssland gått in i Östra Ukraina. Ett krig som sex år senare fortfarande ...

Seminarium: A New Year in Hong Kong – Could Democracy Prevail?

30 januari, 2020
The protests for justice and democracy in Hong Kong continue. Meanwhile, politicians in the Legislative Council (LegCo) prepare for elections scheduled to be held later this year. Currently dominated by Pro-Beijing members, the LegCo’s Pro-Democracy camp aim to repeat the ...