Frihandelsbloggen

Mer om hoten mot frihandeln

10 februari, 2014
Fick tips om den här några år gamla men mycket informativa och trevliga artikeln i Wall Street Journal av Douglas A. Irvin,  ekonomiprofessor på Dartmouth College, författare till bland annat “Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression” och “Trade Policy Disaster: Lessons from ...

Samma debatt i USA — men om andra avtal

7 februari, 2014
Mer debatten om frihandel i USA från Washington Post. De har samma debatt som vi har när det gäller TTIP: Men i USA gäller debatten the Trans-Pacific Partnership, där amerikanska protektionister oroar sig för långa löner och svaga regleringar när ...

Myten om att politikerna bara lyssnar på industriintressen

6 februari, 2014
I förhandlingarna om TTIP har en rad olika grupper deltagit och tillfrågats. Detta som komplement till det faktum att kommissionen har någon form av demokratisk grund (om än mycket formell) och att resultatet av förhandlingarna kommer att antas eller förkastas ...

Migration och handel samverkar

4 februari, 2014
Internationell handel är det som sker när varor och tjänster rör sig över nationsgränser. När människor rör sig över samma gränser kallas det internationell migration. De två frågorna är tätt sammanflätade på flera olika sätt. För det första kan immigration ...

Strid om snabbfil för handelsavtal i USA

4 februari, 2014
Om man tror att frihandel är ett stridsäpple inom EU, är det minst lika illa i USA. Wall Street Journal skriver om detta i en längre artikel. Där har Obamas administration två stora avtal på gång. Dels TTIP med EU, ...

Både särintressen och idéologi

3 februari, 2014
Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Ludvigsson understryker att de båda är entusiastiska ...

Myten om att andra länder tillåter farliga produkter

31 januari, 2014
Ett vanligt protektionistargument bygger på att andra länder, framför allt USA, har en slapp lagstiftning kring miljö- och hälsa. Monbiot drar fram följande exempel på vad som skulle kunna bli tillåtet i och med TTIP (och observera att detta är ...

Forum Europes TTIP-konferens

30 januari, 2014
Forum Europes stora konferens om frihandelsavtalet TTIP startar i dag.     ...

Man handlar med sina grannar

30 januari, 2014
Ekonomifakta har ett intressant diagram över hur stor export Sverige har med olika länder. Mer än hälften av exporten är till andra EU-länder, främst våra grannar, och USA. Och då står USA för 75 miljarder, det vill säga lika mycket ...

Från hästens mun om TTIP och ISDS

29 januari, 2014
EU:s kommissionär för handel Karel de Gucht höll förra veckan ett tal i Düsseldorf om frihandelsavtalet TTIP och ISDS. Han försäkrar där att det inte handlar om att undergräva regleringar av konsument- eller miljölagstiftning. Man behöver naturligtvis inte tro på ...