Frihandelsbloggen

Migration och handel samverkar

4 februari, 2014
Internationell handel är det som sker när varor och tjänster rör sig över nationsgränser. När människor rör sig över samma gränser kallas det internationell migration. De två frågorna är tätt sammanflätade på flera olika sätt. För det första kan immigration ...

Strid om snabbfil för handelsavtal i USA

4 februari, 2014
Om man tror att frihandel är ett stridsäpple inom EU, är det minst lika illa i USA. Wall Street Journal skriver om detta i en längre artikel. Där har Obamas administration två stora avtal på gång. Dels TTIP med EU, ...

Både särintressen och idéologi

3 februari, 2014
Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Ludvigsson understryker att de båda är entusiastiska ...

Myten om att andra länder tillåter farliga produkter

31 januari, 2014
Ett vanligt protektionistargument bygger på att andra länder, framför allt USA, har en slapp lagstiftning kring miljö- och hälsa. Monbiot drar fram följande exempel på vad som skulle kunna bli tillåtet i och med TTIP (och observera att detta är ...

Forum Europes TTIP-konferens

30 januari, 2014
Forum Europes stora konferens om frihandelsavtalet TTIP startar i dag.     ...

Man handlar med sina grannar

30 januari, 2014
Ekonomifakta har ett intressant diagram över hur stor export Sverige har med olika länder. Mer än hälften av exporten är till andra EU-länder, främst våra grannar, och USA. Och då står USA för 75 miljarder, det vill säga lika mycket ...

Från hästens mun om TTIP och ISDS

29 januari, 2014
EU:s kommissionär för handel Karel de Gucht höll förra veckan ett tal i Düsseldorf om frihandelsavtalet TTIP och ISDS. Han försäkrar där att det inte handlar om att undergräva regleringar av konsument- eller miljölagstiftning. Man behöver naturligtvis inte tro på ...

Myten om den hemliga konspirationen

28 januari, 2014
En av de vanligaste retoriska greppen är att försöka ge intryck av att någon håller saker hemliga för att de har onda avsikter. Monbiot skriver så här om TTIP-förhandlingarna och kommissionens reaktion på en läcka om att en ISDS-mekanism skall ...

Myten, oron, konspirationen och missförståndet är protektionisternas bästa vän

27 januari, 2014
”Vänstern” i vid bemärkelse är rätt framgångsrika i att hitta på, sprida och vidmakthålla myter och konspirationsteorier. Kollar man upp dem visar det sig emellanåt finnas någon form av verklighet bakom, men som oftast är betydligt mindre upprörande än den ...

Ogrundad oro för giftiga ämnen hot mot handeln

24 januari, 2014
Wall Street Journal har en bra artikel av Julie Girling med den talande rubriken The Junk Science Threat to Free Trade. Girling är Europaparlamentariker från Torys. Hon påpekar att det största hotet mot frihandeln, särskilt det kommande avtalet mellan EU ...