Media

Stefans Olsson skriver krönika i NT

15 oktober, 2013
Den 12/10 skrev Stefan Olsson en krönika på Norrköping Tidningars (NT) ledarsida om Sveriges försvarsförmåga. ...

Borås Tidning om ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”

12 oktober, 2013
12 oktober skrev Katarina Larsson en krönika på Borås Tidnings ledarsida med anledning av Henrik Sundboms rapport ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”  ...

Dagens Nyheter använder Frivärld-rapport som faktaunderlag

11 oktober, 2013
I en artikel om textilindustrin i Bangladesh (11/10) baserar Dagens Nyheter en faktaruta på Frivärld-rapporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”. ...

Henrik Sundbom i Svenska Dagbladet om Bangladesh, kläder och fattigdom

10 oktober, 2013
10 oktober skriver Henrik Sundbom en OP-ED på Svenska Dagbladets ledarsida om textilindustrin som fattigdomsutrotare och vilka lärdomar som finns att dra från Bangladesh när ...

Henrik Sundbom i Aftonbladet om textilindustrin som fattigdomsutrotare

9 oktober, 2013
Den 9 oktober replikerar Henrik Sundbom på fackförbunden Handels och IF Metalls debattartikel om arbetsförhållanden i Bangladesh i samma tidning, 7 oktober. Fackförbunden har rätt i ...

BLT om ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”

9 oktober, 2013
Den 9 oktober skriver Erik Hulgren på Blekinge Läns Tidnings ledarsida om raspporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”. <a href=”http://www.bltsydostran.se/ledare_blt/kladerna-som-hjalper-fattiga(3972083).gm”>Läs artikeln här</a> <a ...

Mats Johansson skriver OP-ED i Svd

8 oktober, 2013
Den 6 oktober skrev Mats Johansson en OP-ED på Svd:s ledarsida om Rysslands upprustning och skillnaden mellan det svenska och baltiska inställningen i frågan. ...

Hela Gotland nämner Mats Johansson

3 oktober, 2013
Med anledning av Försvarsmaktens perspektivstudie skriver Naomi Abrahamowicz en ledarartikel i Hela Gotland om det svenska försvaret. Abrahamowicz nämner Mats Johansson, ordförande i Frivärld, som ett av få exempel på moderater som förespråkar ett starkt försvar. Läs artikeln här.   ...

Sydsvenskan om ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare”

3 oktober, 2013
Den 3 oktober skriver Sydsvenskans ledarsida om Frivärlds senaste rapporten Made in Bangladesh – Textilindustrin som fattigdomsutrotare. I artikeln nämns Frivärlds lansering där Henrik Sundbom ...

Mats Johansson citeras i EU Observer

30 september, 2013
Den 30/9 citerades Mats Johansson i EU Observer angående Sveriges vägran att skydda Bill Browder mot repressalier från Ryssland. ...