Frihandelsbloggen

Låt inte säkerhetspolitiken förbise den syntetiska biologin

12 november, 2020
Syntetisk biologi är ett snabbt framväxande och mångfacetterat fält med säkerhetspolitiska implikationer. EU behöver en flexibel och bred strategi för att hantera dess risker och möjligheter, skriver Philip Anstrén. Forskare och bioingenjörer blir allt skickligare på att läsa och redigera ...

Motsägelser i EU:s strategi för AI

6 maj, 2020
Boudicca Georgii Hellberg, om hur utvecklingen av artificiell intelligens ställer frågor kring vilken typ av aktör EU vill vara. EU-kommissionen publicerade i slutet av februari en vitbok om artificiell intelligens (AI) och även en strategi angående en inre marknad för ...