Frihandelsbloggen

Det är en ny värld som vi i Sverige möter

13 maj, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att staten måste bygga upp en verktygslåda för försörjningsberedskapen som nyttjar samtliga verktyg och som är flexibel längs hela krisskalan. I samband med att WHO gav Covid19-epidemin status som pandemi träffade den svenska regeringen representanter för livsmedelsindustrin och gav ...