Frihandelsbloggen

Hur har ÖB räknat egentligen?

4 februari, 2020
Allan Widman, om att det är svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala området militärt försvar utan att det åtminstone till del sker till samma ändamål. Analysgruppen ägnar nu mycket tid åt att ...

Sälen 2020: För allt som ännu inte har hänt

18 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Rikskonferensen blev en påminnelse om hur mycket tid som har gått förlorad i återuppbyggnaden av totalförsvaret och dessvärre lär fortsätta att förloras. Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. ...

ÖB behöver öppna för ett öppnare samtalsklimat

10 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Försvarsmakten behöver högre takhöjd internt, men det är också viktigt att militär personal känner sig fria att delta i den offentliga diskussionen. Hur ska organisationen för att stridsleda flygvapnet se ut? 2009 var det en kontroversiell ...