Frihandelsbloggen

Politiken måste lyssna på Försvarsmakten

9 april, 2021
Det militära försvaret av Sverige är allt annat än ett särintresse. Försvarsmakten är inte en myndighet i mängden. Överbefälhavaren (ÖB) är inte vilken myndighetschef som helst. Det är hög tid för den politiska nivån att inse det. Det är hög ...

Arméchefen vill att värnpliktiga ska lösa skarpa uppgifter: ”Plikten är helt avgörande”

1 mars, 2021
Värnplikten är tillbaka med besked – men det innebär inte en återgång till en svunnen tid. Arméchef Karl Engelbrektson betonar pliktens möjligheter och vill se att den även nyttjas för skarpa uppgifter. I en intervju med Säkerhetsrådet berättar arméchefen om ...

Vi måste klara av att tänka på mer än Corona

21 mars, 2020
Claes Arvidsson, om att utan politisk vilja att prioritera blir nästa försvarsbeslut ännu en övning i att igen i eftertid utbrista att vi var naiva. Coronakrisen har visat att vår beredskap inte är god. Den hade kunnat ha varit så mycket ...

Rikets säkerhet fortsatt på lösa boliner

26 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att efter analysgruppens debacle är det enda rimliga att åter kalla in försvarsberedningen. Det råder redan brist på officerare och den bristen kommer att bli än mer påtaglig framöver när försvaret ska växa. Att Försvarsmakten nu har infört ...

En stilla jordfästning av analysgruppen

21 februari, 2020
Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren. Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in ...

Analysgruppen har skingrat dimmorna kring överplaneringen

12 februari, 2020
Allan Widman, om att det som försvarsberedningen uppfattade som friska pengar ur budgetbeslutet i december 2018 snabbt intecknades av Försvarsmakten för att inte behöva stänga ned eller radikalt minska en lång rad av system och plattformar. I tisdags hade Försvarsmakten ...

När överbefälhavaren sjukskriver sig

11 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att kryssningsrobotar ger en avskräckningseffekt som Sverige med sitt miniförsvar inte har råd att säga nej till. I händelse av konflikt kan kryssningsrobotar vara ett kostnadseffektivt sätt att eskalera till en nivå där vi får hjälp. För ...

Läget i analysgruppen: Agree to disagree

9 februari, 2020
Allan Widman, om att frågetecknen kvarstår kring Försvarsmaktens överplanering och annan inplanering om tillsammans ca 54 miljarder kronor. Torsdagens korta möte i analysgruppen blev något lugnare. Försvarsmakten besvarade de frågor som ledamöterna skickat in skriftligen och i förväg. En del frågetecken ...

Intrycket är att implosion hotar analysgruppen

6 februari, 2020
Allan Widman, om att Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt medan den relativt samlade politiken vill ha leverans med betoning på markstridskrafter. Analysgruppen står och hackar. Intrycket från dagens möte är att implosion hotar. Försvarsmakten är tydlig med att man ...

Blir det verkligen ett markstridskrafternas försvarsbeslut?

5 februari, 2020
Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division. Skillnadsredovisning. Så lyder rubriken på den redovisning ...