Blir det verkligen ett markstridskrafternas försvarsbeslut?

Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division.

Allan Widman fortsätter rapportera inifrån Analysgruppen. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Skillnadsredovisning. Så lyder rubriken på den redovisning som beskriver skillnaden mellan försvarsberedningen och Försvarsmakten när det gäller tid och innehåll i krigsorganisationen.

Såvitt avser Marinen är allt klart till 2025. Efter 2030 redovisas till och med en förhöjd ambition när antalet korvetter går upp från sju till nio. Även uppsättning av en ny amfibiebataljon är klar till 2025. Att vidmakthålla tung kustrobot vill man, till skillnad från försvarsberedningen, inte. Den förmågan föreslås utgå efter 2025.

Även för Flygvapnet ser det ljust ut. Några delar, bland annat den 4:e flygflottiljen, utvecklas 2021-2025. Men därefter är samtliga förband klara med lite sänkt ambition ifråga om basförmåga. Full sjöoperativ förmåga på helikoptrarna uppnås först 2030. Den som väntar på något gott…

Armén är ett annat kapitel. Av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir ett (1) klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division. Tre divisionsartilleribataljoner utgår helt liksom förbindelsekompanierna. Två divisionsingenjörsbataljoner och en (1) divisionsunderhållsbataljon blir klara med vardera ett (1) kompani obestämd tidpunkt efter 2030.

Den nya mekaniserade brigaden (Skånska brigaden, Mek B7) och den föreslagna motoriserade brigaden för Mälardalen blir klara någon gång efter 2030. Den senare reduceras dock från brigad till stridsgrupp. Inte heller stridsgrupp Gotland står färdig under detta decennium och blir därtill reducerad.

Som bekant fattade riksdagen 2015 beslut att arméns stomme skulle vara två fullt bemannade, utrustade och övade brigader. Den målsättningen når Försvarsmakten 2030 – enligt nu liggande planering…

Det är sant att i termer av nya krigsförband ligger de flesta just på armésidan. Icke förty så är den tyngdpunkten nu förskjuten inte, bara i tid utan också till innehåll. Kommer försvarsbeslutet 2020 – som Peter Hultqvist uttryckte det i Sälen för ett år sedan – att bli markstridskrafternas beslut?

ALLAN WIDMAN är försvarspolitisk talesperson (L).

Läs även Hur har ÖB räknat egentligen?