Frihandelsbloggen

Desinformation, populism och den liberala demokratins framtid

22 december, 2021
Transparensen kring plattformarnas algoritmer måste öka. Sociala mediebolagen behöver redovisa vilken desinformation som har amplifierats genom plattformarna. Det skriver Boudicca Georgii Hellberg som är Frivärlds Mats Johansson-stipendiat.  Nobels fredspris blev i december utdelat till journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov för ...

Tillfället har gjort tjuven

18 juni, 2020
Viktor Lundquist, om coronapandemins dystra konsekvenser för den globala pressfriheten. Coronaviruset och den globala pandemin har förändrat nästan alla delar av många människors liv. Vi tänker mest på det i fråga om vardagslivet, sättet på vilket vi numera umgås, arbetsvanor ...

Fem kriser som påverkar världens medier

23 april, 2020
Claes Arvidsson, om en illavarslande framtid för mediernas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Pressfriheten minskar. Det förs nu en viktig diskussion om hur framför allt lokala media i Sverige ska kunna klara av att upprätthålla sin del av det demokratiska uppdraget ...