Frihandelsbloggen

Rymden är ett viktigt säkerhetsintresse även för Sverige

30 juni, 2021
Sverige behöver gå från ord till handling i rymden. Dagens säkerhetshot kräver att ett land som Sverige har en egen operativ rymdförmåga, för att nå dit behöver Rymdstrategin från 2018 få resurser för genomförandet och den kommande nationella säkerhetsstrategin måste ...