Frihandelsbloggen

Nya avtal bra, men enkelhet bättre 

29 september, 2021
Världen går mot allt fler regionala och bilaterala handelsavtal. Det är bra men samtidigt är den snabbt ökande floran av olika avtal ett problem. Enkelhet kan ibland vara viktigare än bra villkor. Eller uttryckt på ett annat sätt: enkelhet är ...

USMCA — inte värt priset

31 oktober, 2018
Denna artikel om USMCA (”nya NAFTA”) är bra och har dessutom en mycket solid författare. Anne O. Krueger har varit chefekonom på Världsbanken, vice VD på Internationella Valutafonden, professor i internationell ekonomi The School of Advanced International Studies, Johns Hopkins ...