Frihandelsbloggen

Veteranpolitiken behöver utvecklas

28 maj, 2021
Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna och fånga upp deras värdefulla kunskaper och insikter, skriver Pål Jonson (M) och ...

I dag hedrar vi våra veteraner

29 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att Veterandagen den 29 maj är ett utmärkt tillfälle att stödja Gula bandet och därigenom Sveriges Veteranförbund fredsbaskrarna. Det är ett enkelt sätt att säga tack. Idag högtidlighålls Veterandagen. 2011 fick den statsceremoniell status och sedan 2018 ...