Frihandelsbloggen

Global frihandel är en mänsklig rättighet

19 september, 2018
Det är individer, inte länder, som handlar med varandra. Att regeringar lägger sig i vilka som får sälja vad till varandra är ett ingrepp i den personliga friheten och ett angrepp på äganderätten. Därför är frihandel det enda moraliskt acceptabla. ...