Frihandelsbloggen

Större öppenhet kring TTIP — men det kommer knappast hjälpa

1 februari, 2016
Ett skäl till att ha större öppenhet skulle teoretiskt sett vara att TTIP-motståndarnas strategi ofta förefaller vara att skapa misstro mot EU:s institutioner. De försöker ge bilden av att förhandlingar är hemliga men att "industrin" ges information och att "sociala rörelser" (i praktiken ofta olika koalitioner av särintressen till vänster) missgynnas. Större öppenhet skulle kunna motverka detta. Men samtidigt skulle det bli mångdubbelt mer texter att vantolka och oändliga möjligheter att spekulera i varför en skrivning har förändrats från en version till nästa.

Skall de avskaffa demokratin nu igen?

13 oktober, 2015
"Vi är här för att vi inte vill överlämna framtiden åt marknaden utan i stället rädda demokratin, säger Michael Mueller, ordförande för organisationen German Friends of Nature." Man kan argumentera för att TTIP ökar "marknaden" och eventuellt ger en del ytterligare restriktioner på vilka politiska beslut som kan fattas -- även om det av allt att döma är en felaktig uppfattning. Men demonstrationsarrangörens motivering saknar helt verklighetskontakt. Tanken att man skulle behöva rädda demokratin från TTIP är fullständigt grotesk.